Mediteren op een Bijbelgedeelte

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren?

Kom dan eens meedoen met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht.

We zitten in een kring. Er wordt een psalm voorgelezen of een ander Bijbelgedeelte.

Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.

Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte.

Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk.

Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen.

De avonden staan los van elkaar.

Data:    9 en 23 september,14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december.

Tijd:      19.30 – 20.45 u.

Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.

Informatie en/of aanmelding: Tine Yntema-Rutgers

tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. 058 2152461