Sobere maaltijd en film

Gedurende de 40 dagen voor Pasen zijn in de refter van de Grote of Jacobijnerkerk vijf boeiende films te zien, die goed passen bij het thema van de Protestantse Kerk voor deze tijd: ‘Sta op!’

We hebben een mooi filmprogramma uitgezocht. Achtereenvolgens de volgende films:
 2 maart:  ‘Fhilomena’;
 9 maart:  ‘Das schweigende klassenzimmer’;
16 maart: ‘The Way’;
23 maart: ‘Everyting is illuminated
30 maart:‘ I Daniel Blake’.
Wilt u alvast weten waarover de film gaat, klik dan op de titels hierboven.

Voordat de film begint – om 19.30 uur – is er vanaf 18.30 uur een sobere maaltijd van (door de deelnemers ingebrachte) ‘droge’ sneetjes brood met water uit de kraan, met soep ‘uit het pannetje van de diaconie’: zonder vlees, maar wel voedzaam. Tijdens het eten kan van gedachten worden gewisseld over een gespreksonderwerp dat door één van de maaltijdgangers is ingebracht. Na de film is er een kort nagesprek met koffie en/of thee. Overigens mag u ook komen alléén om eten of alléén voor de film.

Tijd:      18.30 uur (maaltijd) 19.30 uur (film)

Plaats: Refter van de Grote of Jacobijnerkerk

Iedereen hartelijk welkom!