De Algemene Kerkenraad is op zoek naar..

een gemeentelid dat zich namens onze gemeente wil gaan inzetten in de Leeuwarder Raad van Kerken. Het huidige lid Addy Stoker heeft dit nu twee termijnen van vier jaar gedaan. Dit is statutair de maximale termijn.

Wilt u meer weten over deze functie en/of over de Raad van Kerken in Leeuwarden?

Bel of mail dan met ondergetekende.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Nelly Meijer-Torenstra, scriba

telefoon 058 2157231

akscriba@gmail.com