De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart 2020.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

Het thema voor de volwassenenviering is: ‘Sta op! Neem je mat op en loop’  

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Wij vieren dan ook ons 90 jarig bestaan!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Zimbabwe ingezameld. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2020:

Rechten van de vrouw: Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in de sociaal-economische zaken in Zimbabwe. genderongelijkheid een zeer reëel en hardnekkig probleem. Genderongelijkheid manifesteert zich in geweld tegen vrouwen en meisjes. Meisjes worden geconfronteerd met een vroeg huwelijk en belemmeringen voor toegang tot kwaliteitsonderwijs. Vrouwen hebben te maken met wettelijke discriminatie met name met betrekking tot gezinswetgeving en met slechte zorg voor moeder en kind.

 

Project Emerald Child: Dominicaner Zusters en vrijwilligers vangen in weeshuis Emerald Hill mishandelde, verwaarloosde en zieke kinderen (AIDS) op en geven hen een veilig en liefdevol onderkomen. Water is duur. Het weeshuis wil nu het afvalwater van het weeshuis recyclen en voor irrigatie van de groentetuin gebruiken. Dat is een enorme investering, maar scheelt op lange termijn aan waterkosten.

 

Project Leger des Heils: Schoon drinkwater is in Zimbabwe zeldzaam. Meer dan 60% van watervoorzienings-systemen functioneert niet goed. Er heersen ziektes die door vervuild water worden overgedragen. Juist op scholen is de hygiëne op toiletten vaak slecht door watertekort. Het Leger des Heils installeerde toiletten en wasbakken en schone drinkwaterbronnen in 12 gemeenschappen en schoolt leerkrachten in hygiëne, gezondheidszorg en schoon voedsel.

In Leeuwarden wordt de viering gehouden op een twee plekken te weten:

De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2             10.00 uur

                         Eeltsje’s hiem, Pieter Sipmawei 11     15.30 uur

U bent van harte uitgenodigd.

Voor verdere informatie: marijokeveenboer@yahoo.com