Spoor van Licht

Wandelen door het hart van Bilgaard.

In de maand december vieren we het kerstfeest. Het feest van Licht! En verhalen over Licht hebben we nodig, vooral in deze donkere (corona) tijd.
Om lichtpuntjes te creëren organiseren we een viertal adventswandelingen. We trekken in kleine groepjes “coronaproof” door de wijk Bilgaard en vormen samen een spoor van Licht.

Tijdens de kuier zult u de structuur van Nij Kleaster herkennen. Het eerste deel van de wandeling mediteren we in stilte over een verhaal, daarna krijgen we een bezinningsvraag mee die uit het verhaal komt. In het laatste deel is er ruimte voor een gesprek in tweetallen.

Spreekt dit u aan?
Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen met een aantal bijzondere adventswandelingen.
De wandeling ziet er als volgt uit:
15.50 – 16.00   : Verzamelen
16.00 – 16.10   : Aansteken van de adventskaarsen en het voorlezen van een verhaal.
Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.
16.10 -17.00    : Wandelen met stilte, bezinning en verbinding.
17.00- 17.10    : Afsluiting
Plek:    Adelaar-Regenbooghûs
Adres:  Fennen 348 te Leeuwarden
Data:    dinsdag 1 december, dinsdag 8 december, dinsdag 15 december, dinsdag 22 december

Opgave bij Annemiek Heerma, e-mailadres:a.heerma@gmail.com
Mocht u niet kunnen wandelen, dan wordt u alsnog uitgenodigd om tijdens de inloop een kaarsje aan te steken! We ontmoeten elkaar op een veilige manier en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
We kijken naar u uit!
Hartelijke groet, namens de werkgroep Adelaar- Regenbooghûs
Annemiek Heerma