Welkom in de kerk

We kunnen vanaf 16 mei weer naar de kerk. De dienst begint om 10.00 uur. We houden ons aan landelijke richtlijnen van zowel de PKN als het RIVM en houden die nauwlettend in de gaten. Per dienst worden 30 mensen toegelaten. Gemeenteleden die naar de kerk willen moeten zich vooraf aanmelden.

Reserveren
Wanneer u naar de kerkdienst wilt dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 10.00 uur op de zaterdag voor de kerkdienst op één van deze twee manieren:
1.  bij voorkeur via het email adres welkomindekerk@jacobijner.nl

  1. telefonisch op nummer: 06 – 534 222 17 (Harm Brinkman) uitsluitend op donderdag en vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bij de opgaaf dient u de volgende gegevens te vermelden:

  1. Naam, e-mailadres en telefoonnummer
  2. Aantal personen waarmee u komt (van belang is om aan te geven of deze personen wel of niet tot één huishouding behoren)

Vooraf moeten de volgende vragen negatief beantwoord  kunnen worden:

  • Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°);
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad;
  • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidklachten;
  • Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld.

De kerkdeuren gaan open om 09.30 uur voor diegenen waarvoor een plaats is gereserveerd.

Als op alle bovenvermelde vragen het antwoord “nee” blijft, dan bent u  van harte welkom. Het

kan zijn dat u even buiten moet wachten. U ontsmet uw handen bij binnenkomst en wordt naar

uw gereserveerde plaats gebracht. U neemt daarbij uw jas en/of paraplu mee, want er is geen

garderobe. Vergeet niet uw liedboek mee te nemen.

Na de dienst wordt u gevraagd om de kerk per rij te verlaten. Beginnend bij de uitgang! Er is

geen koffiedrinken, u wordt verzocht om direct door te lopen naar buiten, met inachtneming

van een voortdurende onderlinge afstand van 1,5 meter.