Samenjacobijner

Beste gemeenteleden, Woensdag 19 mei hebben we met 14 enthousiaste mensen een wandeling gemaakt van een uur. Steeds twee aan twee en regelmatig gewisseld.
Afgesproken is om voortaan elke derde woensdag van de maand te gaan wandelen.
De eerst volgende keer is op woensdag 16 juni om 19 uur.
We vertrekken vanaf Eeltsjehiem in Westeinde.
Heeft u hier belangstelling voor, geef u dan op via emailadres

samenjacobijner@jacobijner.nl

(Graag uw telefoonnummer vermelden) of via één van onderstaande telefoonnummers.

Als u wel wilt wandelen, maar niet kan op deze avond, geef dan ook op zodat we kunnen overleggen om op een ander moment iets te plannen.

De commissie Samenjacobijner,
Mari-Joke Veenboer-Bakker tel. 2160431
Titia Visser-Oostinga tel. 2133103
Grieteke Vos-Spijksma tel. 06-3828389