Kerstbomen verkoop

Dit jaar gaan wij met de jongeren van de Jacobijner en Camminghaburen naar het Kuinderbos om voor gemeenteleden kerstbomen te rooien. We gaan dit doen op zaterdag 4 december.

Dit jaar is de opbrengt voor het project van Kerk in Actie: vluchtelingenkinderen in Griekenland

U kunt kiezen voor een boom:
– onder de 2 meter, kosten 12,50 euro.
– boven de 2 meter, kosten 17,50 euro.

Alle bomen zijn zonder kluit.

Het verschuldigde (of iets meer) bedrag, kunt u overmaken op rekeningnummer: NL21RABO 0373 7241 87 t.n.v. wijkkas de Jacobijner onder vermelding van ‘kerstboom’.

U kunt vóór 1 december via de mail: rianwesterhuisbennen@hotmail.com een boom bestellen.

Wij zorgen dan dat de boom op zaterdagmiddag 4 december bij u thuis gebracht wordt.

Wilt u in de mail  het volgende vermelden:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Wilt u een boom onder de 2 meter of boven de 2 meter.