De Jacobijner Cantorij zoekt zangers!

De Jacobijner Cantorij zoekt zangers! Onder de bezielende leiding van Rianne Meinardi verleent de Jacobijner Cantorij regelmatig medewerking aan diensten in de Grote of Jacobijner Kerk. Ter ondersteuning van de gemeentezang wordt uit het Liedboek gezongen, bekend maar...

Klimaattafel een nieuwe website

De kerk in actie voor het klimaat De protestantse wijkgemeenten in Leeuwarden, De Jacobijner- of Grote Kerk, De Fontein en De Schakel, hebben samen het initiatief genomen voor een klimaatwerkgroep. Deze groep is ontstaan uit zorg over het veranderende klimaat en het...