De Jacobijner Cantorij zoekt zangers!

Onder de bezielende leiding van Rianne Meinardi verleent de Jacobijner Cantorij regelmatig medewerking aan diensten in de Grote of Jacobijner Kerk.

Ter ondersteuning van de gemeentezang wordt uit het Liedboek gezongen, bekend maar ook onbekend. Verder wordt er een keuze gemaakt uit mooie koorzettingen uit de hedendaagse kerkmuziek.

De cantorij repeteert wekelijks in de Waalse Kerk. Momenteel is dit nog op de donderdagmiddag, maar aangezien dat een tijd is, die voor eventuele nieuwe leden een belemmering kan zijn, wil de cantorij de repetitie in overleg met Rianne ook wel naar een avond verplaatsen.

Dus nieuwe zangers meld je aan!
Alle stemmen zijn van harte welkom, maar mannenstemmen in het bijzonder!

Ervaar hoe het zingen met een zeer gemotiveerde groep mensen onder de deskundige en enthousiaste leiding van Rianne is.

Inlichtingen:
Bea Halma                 06 42953739
Reinder Reitsma        06 44278860
Aleid Stonebrink        06 12265968