Film in de Refter

Gedurende de 40 dagen voor Pasen zijn in de refter van de Grote of Jacobijnerkerk weer vier boeiende films te zien, die goed passen bij het thema van de Protestantse Kerk voor deze tijd: ‘Uit liefde gedaan’ Het filmprogramma is achtereenvolgens op de woensdagen 1...

Nieuwe organist

Peter van der Zwaag wordt de nieuwe organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. De aanstellingsprocedure is anders verlopen dan gebruikelijk, er heeft geen nieuwe sollicitatieronde plaatsgevonden. De reden daarvoor is dat de vorige procedure, waaraan ook...