Kerkdiensten in september

1 september,
elfde zondag na Trinitatis:

9.30 uur,    Morgendienst,
                    gastvoorganger ds. D. de Boer, Leeuwarden.
                    gastorganist: Christiaan de Vries

19.00 uur,    Cantatedienst

8 september, twaalfde zondag na Trinitatis

  9.30 uur,    Morgendienst
11.30 uur,    Viering van Schrift en Tafel,
                       gastvoorganger ds. D. de Boer, Leeuwarden

17.00 uur,    Choral Evensong, Schola Liturgica Leeuwarden

15 september, dertiende zondag na Trinitatis:

  9.30 uur,    Morgendienst
19.00 uur,    Avondgebed

22 september, veertiende zondag na Trinitatis:

  9.30 uur,    Morgendienst, dienst van Schrift en Tafel
11.30 uur,    Jacobijner Noen,
                      gastvoorganger ds. R. Nummerdor, Grou

29 september, vijftiende zondag na Trinitatis:

9.30 uur,      Morgendienst, startzondag

Predikanten:  ds. Aat Roest, ds. Jan-Jaap Stegeman; 
Organist:       Theo Jellema;
Cantrices:      Geke Bruining- Visser en Hendrikje van den Berg.