Brieven vanuit de Classis

In deze door de corona beheerste tijd krijgen de gemeenten regelmatig brieven vanuit de Classis. Ze zijn ter bemoediging, maar ook voor het doorgeven van mogelijkheden en onmogelijkheden

Door hier te klikken wordt de 12e  brief van de classis geopend