Geloof in delen – juist nu!

 

Geachte gemeenteleden,

 

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

 

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

 

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

 

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

 

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

 

—————————————–

 Zondag 21 februari 2021

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Moldavië

Kerk helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldaviё zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een

baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige

dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die

hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen.

Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun

verhaal terecht kunnen.

Meer lezen zie: kerkinactie.nl/40dagentijd

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 21 februari 2021

 

Zondag 28 februari

Collecte Missionair werk Binnenland

 

Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen

behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.

Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in

verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar

nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 28 februari 2021.

 

Zondag 7 maart

Collecte Kerkinactie Zending

 

Libanon – Wilbert van Saane, theologiedocent in Beiroet

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

Meer weten: kerkinactie.nl/40dagentijd

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 7 maart 2021

 

Woensdag 10 maart 2021 (Biddag)

Collecte Voedselbank Leeuwarden

 

De Voedselbank Leeuwarden is in 2005 opgericht op initiatief van de Raad van Kerken te Leeuwarden.

De Voedselbank Leeuwarden werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket. Gedurende vele jaren hebben honderden klanten in Leeuwarden en hun gezinnen tweewekelijks een voedselpakket gekregen. Daarnaast zijn nog tientallen pakketten versterkt in de uitdeelpunten Grou en Stiens.

Meer weten: voedselbankleeuwarden.nl

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 10 maart 2021

Avondmaalscollecten 1e halfjaar

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten in de eerste helft van 2021 te bestemmen voor het Driestroomhuis Kien

Driestroomhuis Kien (kien is “kind” in het Liwardders) biedt 24 uurs zorg voor moeders/vader en gezinnen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze voor hun kindje kunnen zorgen.

De zorgen die er zijn over het kind kunnen op allerlei manier zijn ontstaan. Soms zijn ouder(s) licht verstandelijk beperkt of is er sprake van psychische kwetsbaarheid.

Soms is hier geen sprake van maar is er andere problematiek.  Alle mensen die bij ons wonen hebben een rugzak vol ervaringen die ze kwetsbaar maken.

In ons gezinshuis gaan we werken aan het perspectief van het kind. We zijn dit gezinshuis gestart omdat we ouders een kans willen geven om samen een goede (her)start te maken.

Dat betekent dat er mensen bij ons wonen die na Kien zelfstandig met hun kind verder gaan. Natuurlijk is het zo dat er ook situaties zijn waarbij het perspectief voor het kindje niet bij biologische ouders is.

Dat is natuurlijk heel verdrietig en heftig. We werken altijd samen met wijk/gebiedsteams en gezinsvoogden en onze eigen behandel coördinator. We hebben een team medewerkers die ons 4 uur per dag en op zaterdag komen ondersteunen. Af en toe hebben we een paar dagen vrij, dan nemen onze medewerkers de boel even over.

Wat ons anders maakt dan een traditionele zorginstelling is dat wij met ons gezin in hetzelfde gebouw wonen.

Dat betekent dat we altijd aanwezig zijn en ook altijd beschikbaar zijn. Juist met pasgeboren baby’s en kinderen is het belangrijk dat we ook in de nacht dichtbij zijn. Als de zorg dat vraagt, slapen we zo dichtbij dat we kunnen ondersteunen op verzoek, of als we dat zelf nodig vinden.

We willen ook echt beschikbaar zijn als “gezinshuisouders”. Dat betekent voor ons dat we een warm en huiselijk klimaat willen geven aan de bewoners.

We doen samen spelletjes, vieren kerst, sinterklaas en verjaardagen met elkaar, we plakken de fietsband en zijn taxi als het weer zo heftig is dat je ook je eigen kinderen wegbrengt en ophaalt.

En we zijn er dus altijd. En we zijn dichtbij. Ze zien natuurlijk ook veel van ons gezin en van ons als echtpaar. Daarmee hopen we te laten zien hoe je een gezin kan zijn. In goede en minder goed tijden want ook bij ons zijn de kinderen wel eens boos.

 

Als de bewoners na een gemiddelde periode van 8 maanden bij ons doorstromen naar een nieuwe woonplek hebben ze vaak geen inventaris, fiets, laptop, bed enz.

Er is vaak geen/weinig netwerk dat hierbij goed kan helpen. Wij willen dan graag dat netwerk zijn.

Die kosten die komen kijken bij een verhuizing zijn voor ons niet te betalen uit de zorgbudgetten die we krijgen. Simpelweg niet omdat dat niet mag. Je mag nu eenmaal geen tv, bed, fiets kopen van een budget dat de gemeente vanuit de Jeugdwet beschikbaar stelt voor zorg. En dat is ook heel begrijpelijk. Toch vinden wij dat dit stukje ook bij goede zorg hoort. De mensen met wie je een relatie hebt opgebouwd wil je ook goed verder op weg helpen. Om de bewoners toch te kunnen helpen bij een goede overgang hebben we naast onze zorgonderneming een stichting in het leven geroepen. Die stichting heet omzien naar kien. www.omziennaarkien.nl . De bewoners die vertrekken en die volgens de richtlijnen van de stichting in aanmerking komen voor ondersteuning kunnen een aanvraag doen.

We kunnen dan op marktplaats zoeken naar de spullen die die betreffende bewoner nodig heeft. Er zijn al heel wat fietsen, bedden, wasmachines, banken enz op deze manier aangeschaft.

Vaak doen we “klein inventaris” boodschappen bij de Action en Blokker. Op die manier starten de bewoners op hun nieuwe woonplek in een schoon, net, volledig ingericht huis. Waar alle spullen zijn die je nodig hebt om samen met je kind goed te kunnen verblijven. Dat vinden wij goed zorg. De stichting helpt ons om dat te realiseren.

 

Bijna 5 jaar gelden zijn we gestart met ons gezinshuis.

We kunnen ondertussen wel een boek schrijven over alles wat we beleven.

Helaas zien we enorm veel gebrokenheid. Dat is best heel erg verdrietig.

Beschadigde jonge mensen die vaak weinig netwerk om zich heen hebben en weinig vertrouwen hebben in mensen.

Wij proberen met onze medewerkers niet te denken vanuit werktijden en functieomschrijving maar meer vanuit: hoe kunnen we ons dienstbaar opstellen.

Natuurlijk zijn we de zorgverleners die soms heel ingewikkelde gesprekken moeten voeren en duidelijkheid moeten geven.

Maar we zijn ook de surrogaat ouders die sommigen niet hebben gehad.

We proberen vanuit ons geloof, dat ons sterkt, er te zijn voor deze mensen.

En voor veel van deze mensen is het bijzonder als ze “zomaar’ worden geholpen door anderen zonder dat er iets terug wordt verwacht.

Mensen die komen schoonmaken, sjouwen, verven en de spullen die ze kunnen krijgen van de stichting.

Website: www.driestroomhuiskien.nl                 www.omziennaarkien.nl

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Avondmaalscollecte eerste helft  2021