Avondmaals-collecten 2e helft van 2021.

 

In de collegevergadering van mei jl. is besloten de avondmaals-collecten van de 2e helft van 2021 te bestemmen voor het Hospice in Leeuwarden.

 

Hospice:  Marcelis Goverts Gasthuis biedt begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun overlijden. Palliatieve zorg, waarin we met een menselijke benadering, persoonlijke aandacht en goede pijn- en symptoombestrijding streven naar het behouden van de kwaliteit van leven.

 

De zorg is afgestemd op de behoeften en wensen van de gast. Het hospice besteedt aandacht aan zowel uw lichamelijke, geestelijke als sociale omstandigheden. Een deskundig team van verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar.

Hospice Leeuwarden: Marcelis Goverts Gasthuis

Noordersingel 54
8917 BB Leeuwarden

 

Zondag 10 oktober

Collecte Protestantse Kerk – Jong Protestant

 

Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om

er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Jong Protestant 10 oktober 2021

Zondag 17 oktober

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst

 

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Meer lezen: kerkinactie.nl/kameroen

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v.  Werelddiaconaat 17 oktober 2021

Zondag 24 oktober

Collecte Kerk in Actie (ZWO project-Rwanda)
Hoe betrek je jongeren bij de kerk?

 

Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda.

Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk. Mede dank zij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. Ook begeleid de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer ze naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook wil ze jongeren en jeugdleiders trainen voor hun werk in de kerk.

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Rwanda” 24 oktober 2021.