Collecten 

Zondag 22 mei

Collecte Protestantse Kerk
Missionair werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Missionair Werk, 22 mei 2022 

Donderdag 26 mei 2021 (Hemelvaartsdag)

Opvang Oekraïners in Leeuwarden

Sinds het begin van de oorlog in tussen Oekraïne en Rusland wordt ons land geconfronteerd met vluchtelingen uit de oorlogsgebieden in Oost Europa.

Er zijn allerlei initiatieven ook in Leeuwarden. Die kosten geld. De penningmeester ontvangt veel verzoeken voor financiële hulp. In de veel gevallen gaat het om kosten voor opvang en onderdak van Oekraïners die niet worden vergoed door de burgerlijke gemeente. Ook zijn er kosten voor het inrichten van de voormalige kosterswoning bij de Fontein.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. ' Opvang Oekraïners 26 mei 2022

 

Zondag 29 mei 2022

Collecte Protestantse Kerk
Jong Protestant

Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen

ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Jong Protestant, 29 mei 2022