Zondag 12 februari

Collecte Kerk in Actie: Noodhulp en rampenpreventie

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Meer lezen: kerkinactie.nl/ethiopië

 

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Noodhulp Ethiopië 12 februari 2023

 

 

Zondag 19 februari

Collecte Kerk in Actie (ZWO project – Moldaviё)

 

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Moldavië” 19 februari 2023

Avondmaalscollecte 1e helft 2023.

In de november vergadering van het college van diakenen is besloten de Avondmaalscollecten van de 1e helft van 2023 te bestemmen voor Het Leger de Heils met als speciaal doel:

Deken van warme kamers over Nederland.

Het Leger des Heils voorziet een zware winter voor een grote groep Nederlanders. Omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket gaan merken, vreest het Leger des Heils dat een grote groep de komende wintermaanden in de knel komt. Door de hoge prijzen en inflatie neemt het aantal mensen dat in penibele financiële situatie verkeert toe. Wij verwachten dat veel mensen letterlijk in de kou zitten, omdat ze hun verwarming niet aan durven zetten. Daarom kiezen we ervoor om aan de voorkant een brede beweging te creëren waarbij andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen.

Vanaf 1 november heeft het Leger des Heils alle 130 buurthuiskamers in als warme kamer in gezet. We verruimen onze openingstijden en proberen dagelijks een (warme) lunch te bieden. Maar de verwachting is dat onze 130 buurthuiskamers niet voldoende zijn om iedereen een warme plek te kunnen bieden. Daarom vragen we andere organisaties, het bedrijfsleven, scholen, kerken hetzelfde te doen en te komen tot een deken van warme kamers over Nederland.

 

 

Collecten

Zondag 12 maart 2023

40dagentijdcollecte Kerk in Actie:  Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Binnenlands Diaconaat 12 maart 2023

 

 

Zondag 19 maart 2023

40dagentijdcollecte Protestantse kerk: Missionair Werk

Ontdekken in Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Missionair Werk d.d. 19 maart 2023

Avondmaalscollecte 1e helft 2023.

In de november vergadering van het college van diakenen is besloten de Avondmaalscollecten van de 1e helft van 2023 te bestemmen voor Het Leger de Heils met als speciaal doel:

Deken van warme kamers over Nederland.

Het Leger des Heils voorziet een zware winter voor een grote groep Nederlanders. Omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket gaan merken, vreest het Leger des Heils dat een grote groep de komende wintermaanden in de knel komt. Door de hoge prijzen en inflatie neemt het aantal mensen dat in penibele financiële situatie verkeert toe. Wij verwachten dat veel mensen letterlijk in de kou zitten, omdat ze hun verwarming niet aan durven zetten. Daarom kiezen we ervoor om aan de voorkant een brede beweging te creëren waarbij andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen.

Vanaf 1 november heeft het Leger des Heils alle 130 buurthuiskamers in als warme kamer in gezet. We verruimen onze openingstijden en proberen dagelijks een (warme) lunch te bieden. Maar de verwachting is dat onze 130 buurthuiskamers niet voldoende zijn om iedereen een warme plek te kunnen bieden. Daarom vragen we andere organisaties, het bedrijfsleven, scholen, kerken hetzelfde te doen en te komen tot een deken van warme kamers over Nederland.