Geloof in delen – juist nu!

Geachte gemeenteleden,

In Nederland en wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!  Daarom vragen we uw steun.

Wij geloven in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun de doelen waar voor we de komende weken  zouden collecteren met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op de rekeningnummers die genoemd zijn in de toelichtingen bij de collectes.

Ook “gewone” bijdragen voor kerk en diaconie zijn van harte welkom.

Heel hartelijk dank!
P.S. Geloof in delen en geef!

========================

 Naar een idee van twee gemeenteleden:

Collecten in de coronatijd.

Wij willen graag een suggestie doen om het onderdeel collecteren in de eredienst door te laten gaan. U zou een potje kunnen vullen zolang u niet naar de kerk kan gaan. Op de eerste mogelijkheid zou u het opgespaarde in de collecte zak kunnen deponeren. In elke zak de helft bijvoorbeeld. Zo merk je het zelf eigenlijk niet, maar de Kerkrentmeesters en de diaconale doelen varen er toch wel bij.

Natuurlijk kunt u ook via de bank de doelen ondersteunen die altijd op de website en in Geandewei (onder Diaconie bij Protestantse gemeente te Leeuwarden) staan.

Bovenstaande is maar een suggestie, maar door te doneren op welke wijze dan ook kunnen we ons kerkzijn ook waar maken.

 

=======================

 

Zondag 19 juli 2020

Collecte Missionair werk in de

Protestantse Gemeente Leeuwarden

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 19 juli 2020.

NL03 RABO 0149 9235 89

 

Zondag 26 juli 2020

Collecte Jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Leeuwarden.

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 26 juli 2020.

 

Zondag 2 augustus 2020

Collecte Stichting Leergeld Leeuwarden

Stichting Leergeld Leeuwarden werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en doorgegeven aan de beoordelingscommissie. Deze beslist of uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kind staat daarbij centraal!

Stichting Leergeld Leeuwarden betaalt rechtstreeks aan de club, vereniging of sportwinkel en doet geen vergoedingen achteraf.

Leergeld werkt op het gebied van sociale uitsluiting.

Welke aanvragen kun je doen: Schoolreis – Schoolschaatsen – Sportcontributies – kleding en schoenen – Cultuurcontributies – Zwemmen voor A – Scouting – Verjaardagdoos Jarige Job – MBO toets (minderjarige)

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000844806 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte 2 augustus 2020

 

Zondag 9 augustus 2020

Collecte Wijkkas

Werk in uw eigen wijkgemeente

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Collecte wijkkas 9 augustus 2020.

Graag aangeven voor welke wijkgemeente uw gift bestemd is.

Avondmaalscollecten

 

Het college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de tweede helt van 2020 te bestemmen voor de stichting Present Leeuwarden
De stichting Present Leeuwarden is een unieke vrijwilligers organisatie, die mensen die willen helpen verbindt met mensen die hulp nodig hebben. Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en geen netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren.

Zie ook onze website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

De hulp die wordt verleend bestaat veelal uit verhuizen, huis opruimen/inrichten, klussen, tuin op orde brengen, sociale activiteiten enz.. Hierbij moet de hulpvrager zelf de nodige materialen betalen; lukt dit niet dan wordt hiervoor een oplossing gezocht.

De hulpvragers worden meestal aangedragen door de Sociale Wijk/ Dorpen teams van de gemeente Leeuwarden, Diaconieën, Zienn, Jeugdzorg, Fier Friesland, enz.. Het zijn mensen, die geen helper hebben.

Jaarlijks worden er ongeveer 200 hulpaanvragen met ruim 800 vrijwilligers uitgevoerd met als resultaat ongeveer 1000 blije hulpvragers. De benodigde tijd om een hulpaanvraag (noemen wij een project) uit te voeren is een halve dag tot 2 dagen.

U kunt ons helpen door:

– Royaal aan de collecte mee te doen.

– Fannoot van Present te worden; zie de website.

– U aan te melden als persoon of groep om een hulpaanvraag uit te voeren.

– Als vrijwilliger op kantoor of als projectvoorbereider/ begeleider; tijdsduur in overleg.

 

Meer informatie nodig? Bel of mail met Pieter Kooistra  tel 058-2880038

e-mail p.kooistra31@upcmail.nl