Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Bijbelgespreksgroep

27 maart @ 10:00 - 12:00

Bijbelgespreksgroep in Eeltje’s Hiem

De Bijbelgespreksgroep is in Eeltje’s Hiem, P. Sipmawei onder leiding van ds. Gerrit Wessels

 Thema’s
Het boek Exodus heeft te veel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s. Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. We lezen uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s: 
Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft ons geloof te maken met vrijheid?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

 Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

 Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden wij ons als christenen van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning. 

Data komende seizoen 2018-2019:
19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt, om 10.00 uur in Eeltje’s Hiem (tegenover Swettehiem), steeds op woensdag. In totaal 12 bijeenkomsten.

Nieuwe leden
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom dan op één van de bovenstaande datums naar Eeltje’s Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel. 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl .

Gerrit Wessels (em. predikant)

 

Gegevens

Datum:
27 maart
Tijd:
10:00 - 12:00

Organisator

Kerkenraad De Jacobijner

Locatie

Eeltsjeshiem, tegenover Swettehiem
Pieter Sipmawei + Google Maps