Welkom in de kerk,

We kunnen weer naar de kerk, maar mogen niet zingen. Het heeft voor gemeenteleden ook toegevoegde waarde om lijfelijk bij een kerkdienst aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft besloten onze kerk weer open te stellen. De dienst begint om 10.00 uur. Wel zullen we ons houden aan de landelijke richtlijnen van zowel de PKN als het RIVM. Gemeenteleden die naar de kerk willen moeten zich vooraf aanmelden.
Reserveren: Wanneer u naar de kerkdienst wilt dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 10.00 uur op de zaterdag voor de kerkdienst op één van deze twee manieren:
a.         bij voorkeur via het email adres welkomindekerk@jacobijner.nl
b.         telefonisch op nummer: 06 – 534 222 17 (Harm Brinkman) uitsluitend op donderdag en vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur.
Bij de opgaaf dient u de volgende gegevens te vermelden:
a.         Naam, e-mailadres en telefoonnummer
b.         Aantal personen waarmee u komt  (van belang is om aan te geven of deze personen wel of niet tot één huishouding behoren)
Vooraf moeten de volgende vragen negatief beantwoord  kunnen worden:
a.         Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°);
b.         Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad;
c.         Heeft u huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidklachten;
d.         Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld.
De kerkdeuren gaan open om 09.30 uur voor diegenen waarvoor een plaats is gereserveerd.
Als op alle bovenvermelde vragen het antwoord “nee” blijft, dan bent u  van harte welkom. Het kan zijn dat u even buiten moet wachten. U ontsmet uw handen bij binnenkomst en wordt naar uw gereserveerde plaats gebracht. U neemt daarbij uw jas en/of paraplu mee, want er is geen garderobe. Vergeet niet uw liedboek mee te nemen.
Na de dienst wordt u gevraagd om de kerk per rij te verlaten. Beginnend bij de uitgang! Er is geen koffiedrinken, u wordt verzocht om direct door te lopen naar buiten, met inachtneming van een voortdurende onderlinge afstand van 1,5 meter.
Overigens kunt u de diensten volgen via Livestream YouTube kanaal http://tiny.cc//jacobijner
Kijk verder op www.jacobijner.nl
De diensten worden ’s avonds om 19.30 en 20.30 herhaald op Omroep LEO.

Gedurende de periode dat het corona virus ons land en samenleving teistert is de Grote Kerk gesloten. De gemeente blijft natuurlijk bestaan. Nu het ene niet kan worden er andere wegen gezocht om contacten te onderhouden. Gelukkig hebben we veel communicatiemogelijkheden waarvan we gebruik kunnen maken.

De vieringen van wijkgemeente De Jacobijner
zijn ook te zien bij:

LEO Middelsé:

Ziggo is het kanaal 36.

 KPN is het kanaal 1329.

Telfort ADSL is het kanaal 564.

Telfort Glasvezel is het kanaal 1329

Afstand & Nabijheid in vieren
Een minuscuul stukje genetisch materiaal verstopt in een jasje van eiwit en vet met een aantal aanhechtingspunten om elders te “ankeren” om zich te kunnen vermenigvuldigen. Meer is het niet, het Coronavirus. Maar meer was er ook niet nodig om onze leefwereld compleet op zijn kop te zetten. Onze gebruikelijke wijze van leven komt abrupt tot stilstand. Ook als kerkelijke gemeenschap. Op 8 maart spraken we af geen handen te geven en wat afstand te houden, een week later was het al niet meer mogelijk om als gemeente samen te komen.

Wanneer  ik dit schrijf zijn net de maatregelen nog verder aangescherpt. Als u dit leest kan de situatie alweer sterk zijn veranderd. Hoe dan ook: wat wij gewend zijn als gemeenschap te doen zal voor langere tijd niet op de gebruikelijke wijze  mogelijk zijn. Daar waar we leven van de nabijheid met God en elkaar, is afstand houden (van elkaar, gelukkig niet van God) het parool.

Nu we op afstand andere vormen van nabijheid moeten zoeken werd allereerst het concept van een Afstands & Nabijheidsviering bedacht. In een kleine setting met een beperkte liturgie kon zo –getuige de reacties van velen- op afstand nabijheid worden ervaren. Mits de beperkingen het toelaten proberen we de komende tijd, in het bijzonder rond Pasen dergelijke initiatieven als balans tussen afstand & nabijheid vorm te blijven geven.

Na de eerste Afstands & Nabijheidsviering op 22 maart zullen we proberen wekelijks een teken van leven vanuit de Jacobijner te geven. Binnen de (on)mogelijkheden, maar  toch…

Op dit moment zijn voorbereidingen gaande voor uitzending op 29 maart (zondag Judica), 5 april (Palmzondag) en in de Stille Week op Witte Donderdag, Goede Vrijdag waarna Pasen in zicht komt. Vervreemdend, omdat de momenten waarop we God en elkaar zoeken nu op afstand moeten worden beleefd, maar ook nabij vanwege vertrouwde setting en gezichten, en daarin vooral door de overtuiging dat de Eeuwige zich ons ook hierin als de Nabije betoont.  Praktisch gezien: de vieringen zijn via internet te vinden via  http://tiny.cc/jacobijner 
Ook onze eigen website www.jacobijner.nl    biedt toegang tot deze nabijheid bij afstand.                                                                                                                                                                                                Uw voorgangers: A.M.Roest, J-J Stegeman

Afstand & Nabijheid in het pastoraat

Naast het stilleggen van onze vieringen tot –in elk geval 1 juni- en het staken van alle andere samenkomsten, heeft de Corona-uitbraak ook grote gevolgen voor het onderling contact in het pastoraat. Daar moet letterlijk afstand worden gehouden. Ook hier zijn vormen gezocht om  de nabijheid op een andere wijze te ervaren. Uw pastores kunnen niet meer als mogelijke  virusdragers  op bezoek, maar wij zijn te benaderen via telefoon, email en dergelijke. Maakt u daar vooral gebruik van!

Ook onderling zijn en worden er vormen gevonden. Een kaartje, een telefoontje of zomaar een zwaai op afstand. Ook is er een verzoek uitgegaan aan pastorale bezoekers om telefooncirkels te starten met hen die dit binnen hun bezoeksecties op prijs stellen. Zo kan men gestructureerd regelmatig onderling bellen en oog houden voor elkaars welzijn in de breedste zin van het woord.

Ook het dinsdagse  (“keukentafel”)spreekuur van 12.30-14.00 in het Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348  blijft, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Wel even bellen aan de voordeur, zodat we de toelating veilig en verantwoord  kunnen “reguleren”.

Mocht er de komende tijd rond een overlijden een uitvaart moeten worden geregeld, dan zullen we proberen om binnen de voorschriften van de overheid zo goed mogelijk van dienst zijn.

Ten slotte: houd goede moed. Deze periode van afstandelijkheid gaat uiteindelijk voorbij. Weet ondertussen van de Nabije die ons naar de belofte van de NAAM nooit laat vallen.

Uw pastores, M.A. Beeke, A.M.Roest, J-J Stegeman