De kerk in actie voor het klimaat
De protestantse wijkgemeenten in Leeuwarden, De Jacobijner- of Grote Kerk, De Fontein en De Schakel, hebben samen het initiatief genomen voor een klimaatwerkgroep. Deze groep is ontstaan uit zorg over het veranderende klimaat en het besef van urgentie dat er nu wat moet gebeuren om de verdere opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen daarvan keren. Iedereen kan daaraan bijdragen!
Vanuit Bijbels perspectief worden we opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor de aarde en alles wat daarop leeft. Daardoor is zorg voor de schepping ook een diaconale taak.

Een onderdeel daarvan is de actie:

De kerk in actie voor het klimaat

Hierbij wordt geen geld ingezameld, maar bespaarde CO2.

Iedereen kan meedoen door aan te geven wat je tijdens de actieperiode (of voortaan) anders gaat doen. Al deze gedragsveranderingen worden uitgedrukt in de uitgespaarde CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld:
  • Hoeveel CO2  bespaart een gezin van 5 personen wanneer zij besluiten om voortaan 2 dagen in de week geen vlees te eten?
  • Hoeveel gas en CO2 besparen we wanneer we de thermostaat een graad lager zetten?
Al deze besparingen tellen we bij elkaar op en maken we visueel in een bespaarmeter
Hoeveel km file kunnen we zo met elkaar uitsparen?

Voor informatie en om te doneren:
www.kerkinactievoorhetklimaat.nl