Kruiswegstaties in Adelaar-Regenbooghûs

Klik op de foto om alle statie te zien.

1e kruiswegstatie
Jezus wordt ter dood veroordeeld
(Mattheus 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16)
De Fontein, Jet Tromp

Kruiswegstaties in het Adelaar-Regenboog Hûs

In het Adelaar-Regenboog Hûs  (De Fennen 348)  is vanaf Aswoensdag (6 maart) gedurende de Veertigdagentijd een tentoonstelling van Kruiswegstaties te zien. Deze kruiswegstaties zijn tot stand gekomen toen in 2017 The Passion naar Leeuwarden kwam. Mensen uit veertien verschillende kerkgemeenschappen in onze stad hebben in die periode veertien staties van de kruisweg gemaakt. Een kruisweg bestaat in de traditie uit veertien vaste  thema’s uit het lijdensverhaal van Jezus. Scenes om steeds even bij stil te staan. Daar komt de naam “statie” dan ook vandaan. Elke statie vertelt iets over de lijdensweg (Via Dolorosa) van Jezus, voordat hij gekruisigd werd. Veel van de staties zijn afbeeldingen van Bijbelteksten, maar niet allemaal. De bijbelteksten ziet u vermeld bij de betreffende statie, soms met een nadere omschrijving.

U wordt uitgenodigd om de komende tijd rond  de activiteiten in het Adelaar-Regenboog Hûs binnen te lopen en ter voorbereiding op Pasen uw gedachten en gevoelens bij deze staties te ordenen. Van harte welkom!