Liturgische bloemschikking

Thema 2022:  Aan tafel

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus leert ons dat wij steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De Veertigdagentijd heet ook wel Vastentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag
(6 maart) en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.

Als in de bijbel het getal 40 wordt genoemd, dan is dat om een tijd van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de verzoeking van Jezus in de woestijn of aan de reis van het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land.

In de tweede Adventslezing staat Ruth, de schoondochter van Naömi centraal.(Ruth 14:13-17)

Naömi wil dat ze terug gaat naar Moab, haar eigen land;  maar Ruth begint tegen haar over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep, ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God aan Ruth, de buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

In de schikking:  korenaren. Ruth komt terug in het broodhuis, Bethlehem.

En pinus-aren. Symbool: de Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naömi en Ruth verbeeld.

Meditatieve tekst:  Reis naar het onbekende, pijn om het vertrouwde. Genadebrood aan Boaz’ tafel.

De derde Adventslezing gaat over Rachab, een hoer uit Jericho (Jozua 6: 22-25), die van haar klanten bange verhalen hoort over de God van Israël, die met machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt. Bij haar wakkert dat het verlangen en de hoop aan om ook bevrijd te worden uit haar situatie, waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen.

Zij en haar hele familie worden gered en zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder leidt.

In de schikking rode malus appeltjes/hulst/rode bessen. Symbool: de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar, van pijn.

Vleugeltjes van de es. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

Meditatieve tekst:  Verbonden met het rode koord, vruchten van ware liefde, te vinden in vrijheid.

 De vierde Adventslezing gaat over Tamar (Genesis 38:24-30), een weduwe die door haar schoonvader Juda wordt terug gestuurd naar haar familie en door hem aan haar lot wordt overgelaten. Juda komt zijn belofte niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze zwanger van haar schoonvader.

In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar, maar verbindt zich met haar als de Immanuël, de God die met ons is.

In de schikking: pluizige halmen, onduidelijk qua vorm. De tafelrand bij Tamar is langer dan de andere randen. Symbool voor versluieren. Verder: roze peperbes als symbool dat de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger wordt; het licht breekt door haar pijn heen.

Meditatieve tekst: Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw leven.

 Kerst
De lezingen uit Lucas en Mattheüs gaan over Maria, de moeder van Jezus, die met haar zwangere  buik de lange reis van Nazaret naar Bethlehem moet maken en met Jozef in een stal terecht komt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind. Maar Maria klaagt niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap raakt haar hele leven. Zo wordt ze ons tot voorbeeld.

Ze wikkelt haar Kind in doeken en legt Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats is in het gastenverblijf.

De tafel is klaar.

De schikking wordt voltooid met witte vruchten en bessen, lampjes en uitlopende kleine bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.

Meditatieve tekst: Stralend licht, de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.

De Bloemencommissie