Liturgische bloemschikking

Thema 2019:  Een nieuw begin


In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus leert ons dat wij steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De Veertigdagentijd heet ook wel Vastentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag
(6 maart) en Pasen, 40 dagen en 6 zondagen.

Als in de bijbel het getal 40 wordt genoemd, dan is dat om een tijd van wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de verzoeking van Jezus in de woestijn of aan de reis van het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land.

Het Exodus-verhaal over hun doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende wegen, die leiden naar een nieuw begin.

De Veertigdagentijd is een periode van bekende routines opnieuw bekijken en mee te bewegen op het getij van het liturgische jaar.

Riet en water

Ook dit jaar gaat de Bloemencommissie weer schikkingen maken die verband houden met deze tijd van inkeer.
De basis van de schikkingen zijn flessen water omkleed met riet. Water geeft immers nieuw leven en riet staat oor buigzaamheid en meebewegen.
Elke zondag in de Veertigdagentijd wordt op de basis van riet en water een symbolische schikking gemaakt. Bij elke schikking hoort een meditatieve tekst die ook via de beamer wordt geprojecteerd.
Wij wensen elkaar de bewegelijkheid voor nieuwe en verdiepende inzichten op weg naar het Hoogfeest van Pasen.

De Bloemencommissie