Schola Liturgica

Schola Liturgica Leeuwarden

Iedere tweede zondag van de maand (m.u.v. augustus) om 17 uur zingt Schola Liturgica Leeuwarden de Choral Evensong. Deze van oorsprong Anglicaanse getijdeviering combineert de kloostergetijden vespers en completen. Aan het einde van de middag, begin van de avond wordt Gods lof gezongen in cantica, psalmen en gebeden. De viering bestaat voor het grootste deel uit koorzang, veelal uit de Engelse traditie. Lektoren uit de gemeente verzorgen de voorbeden en de lezingen. Meer info is te vinden op www.zingeninengeland.nl