Sobere maaltijd en Film in de refter

Met mooie films en sobere maaltijden de 40 dagen door 
In de refter van de Grote kerk te Leeuwarden

Deze film vertonen we op woensdag 13 maart.
Klik op de foto voor het hele programma

Evenals in eerdere jaren zal er ook in dit jaar gedurende de Veertig dagen voor Pasen een aantal boeiende films te zien zijn, die deels te relateren zijn aan het door de Protestantse Kerk bedachte thema voor deze tijd: ‘Een nieuw Begin’

We hebben een mooi filmprogramma samengesteld voor de 5 woensdagavonden:

13 maart: Les Chorites;

20 maart: Bram Fischer;

27 maart: The Day Will Come;

3 april: Niet doorgegaan

10 april: Das Leben Der Anderen

Deelnemers krijgen zolang de voorraad strekt een folder met het programma en een korte vooruitblik op de film. Uitgebreide info is ook op onze website te vinden.

‘Drûge bôle mei sop’

Nieuw is deze keer, dat voorafgaande aan de vertoning van de film (om 19.30 uur) een sobere (maar vooral geen sombere!) maaltijd voorafgaat (om 18.30 uur). Sober voor zover er enkel (door de deelnemers zelf meegebrachte) droge sneetjes brood gegeten worden, desgewenst te combineren met water uit de kraan.

Maar er is ook soep ‘uit het pannetje van de diaconie’; blind weliswaar, dus zonder balletjes of ander vlees, maar niettemin voedzaam! Daarbij kan er tijdens de maaltijd worden nagedacht en/of gesproken over iets wat door één van de maaltijdgangers wordt ingebracht. En na afloop is er koffie en/of thee.

N.B.
De combi ‘maaltijd & film’ is geen moeten. Je kunt ook òf alleen samen eten òf alleen samen film kijken.