Veertigdagentijd 2019

In de Veertigdagentijd, ook wel Lijdenstijd genoemd, is er in uw gemeente vaak meer te doen dan anders. We zijn als gemeente o weg naar een nieuw begin; Pasen!


Om u op deze weg te begeleiden zou u bijvoorbeeld de Veertigdagenkalender kunnen bestellen. Hij wordt u door Kerk in actie gratis toegezonden. Klik hier voor een bestelformulier

De Veertigdagen beginnen met Aswoensdag op 6 maart.

Ook dit jaar vieren we, na de eerste keer vorig jaar, de Aswoensdag. Dit jaar valt dat op 6 maart. Vorig jaar op Palmpasen hebt u buxustakjes mee naar huis gekregen. Op Aswoensdag, het officiële begin van de 40-dagentijd, worden deze takjes verbrand. Wij vragen u de takjes mee in te leveren op zondag 24 februari of zondag 3 maart. Bij de balie bij de uitgang staan dan manden, waar u ze in kunt doen. In de viering ontvangt ieder een askruisje op het voorhoofd. De betekenis hiervan is tweeledig. In de eerste plaats worden we op deze manier bepaald bij onze sterfelijkheid: ‘stof zijt gij…’. In de tweede plaats staat de as ook voor het boete doen vanwege ons tekort en falen.

De viering begint om 19:30 uur en start in de binnentuin. Na het verbranden van de takjes, trekken we samen in processie naar het koor van de kerk.