Nieuw logo voor onze wijkgemeente

Een logo is een beeldmerk dat symbool staat voor een organisatie. Logo komt van het Griekse woord logos. Deze term is veelvuldig gebruikt door de antieke filosofen en wordt meestal vertaald met woord of kennis. Binnen de christelijke traditie zien we het Griekse Logos terugkomen in het Johannesevangelie waarin het begrip betrekking heeft op Jezus als mensgeworden Woord van God.

Verrast en verheugd was ik toen ik een tijdje geleden benaderd werd door de Commissie voor de nieuwe website met het verzoek een logo te maken voor de Protestantse Wijkgemeente De Jabobijner. Men verwees naar mijn schilderij dat Opstanding verbeeldt, waarbij ik het motief van de Jacobsladder en het kruis heb gecombineerd.

De Jacobsladder is een rijk symbool dat zijn oorsprong vindt in Genesis 28: 12. Het verhaal gaat over Jacob die in een droom een ladder uit de hemel ziet komen waar engelen van God naar beneden gaan en omhoog klimmen. De Jabobsladder die a.h.w. in een verticale lijn de aarde met de eeuwigheid verbindt, is door vele kunstenaars verbeeld. Persoonlijk beschouw ik de ladder die geworteld is in de aarde, als de verbeelding van de levensweg die de mens gaat – trede voor trede, moeiteloos of pijnlijk, vreugdevol of verdrietig. Een weg die eindigt in oneindigheid en voor de gelovige het vertrouwen biedt op een onkenbare goddelijke eeuwigheid.

De symboliek en de vormgeving van het kruis kunnen zeer divers zijn. Vanzelfsprekend verwijst het kruis in het logo naar de christelijke traditie. Daarnaast beschouw ik de verticale balk als een uitdrukking van de verschillende gemeenten die met elkaar verder gaan in een opgaande lijn. Het snijvlak waar de lijnen elkaar kruisen vormt het hart dat de gemeenten en haar leden verbindt. Tevens zie ik het ingebed zijn van het kruis in de Jacobsladder als een onlosmakelijke verbinding en verwantschap tussen Oude en Nieuwe Testament.

Op het originele werk dat in stijl is ingelijst door lijstenmaker Goris, is te zien dat het kruis op de tweede sport staat; de ruimte daaronder is leeg. Deze leegte verwijst binnen mijn visie naar de onbenoembaarheid van De Eeuwige, naar het begin van Genesis, naar alles wat eraan vooraf ging. Deze openheid herhaalt zich aan het eind van de ladder.

Het logo is door grafisch ontwerpster Liesbeth Hiddema voorzien van tekst en geschikt gemaakt voor publicatie op o.a. de website en officiële stukken. De kleuren komen zoveel mogelijk overeen met de goudtinten van het origineel dat een plaats krijgt in de foyer.

Moge het logo van De Jacobijner recht doen aan een gemeenschap die een opgaande weg gaat in eensgezindheid en in vertrouwen, dit alles omgeven door een indrukwekkend monument – de Grote of Jacobijnerkerk.

Hilde Hoving
www.hildehoving.nl