Huiskamermidweekvieringen

Huiskamermidweekviering,

In Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
In de kerk vieren wij de grote daden van God. We doen dat op velerlei wijze op de zondag. De dag van schepping en herschepping. De dag van opgaan en opstaan van het Licht. De eerste dag van de week.  Daarvoor zijn er dan ook veel “zondagse” momenten. De hoofddienst in de morgen, Noenviering en Avondgebed, maar ook Cantatediensten, Avondgebed of Evensong.

In een jachtige wereld is het goed om geregeld tijd voor stilte en bezinning in te ruimen, want voor velen gaat dat niet vanzelf.
Vanouds is er in de kerk naast de (groot)kerkelijke zondagse vieringen dan ook aandacht geweest voor bezinning en gebed in meer huiselijke kring door de week. In kloosters werden (en worden) getijdengebeden gehouden, maar de protestantse huisdienst met schriftlezing bij de avondmaaltijd stamt eveneens uit deze traditie.

Om ook door de week stilte en bezinning een kans te geven worden op steeds meer plekken ook in (klein)liturgische sfeer korte momenten georganiseerd waarbij de kleinschalige en verstilde vorm van een korte huisdienst kansen biedt. Deze vormen zouden in een tijd waarin kerken worden gesloten ook toekomst kunnen bieden voor een kleinschaliger wordende geloofsgemeenschap.

De midweekviering wordt gehouden op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.