Pastoor P.J.J. Stiekema preekt in de
oecumenische dienst op 20 januari 2019


De kinderen in de oecumenische dienst krijgen
een woordje mee voor ze naar de kinderdienst gaan.

 

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 12.00 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2019 te zien klik hier

Vieringen in de Grote Kerk op

Zondag 24 maart 2019

9.30 uur: ds. A.M. Roest

11.30 uur: Jacobijner Noen

 

Eerste dienst

 

3e zondag van de Veertigdagentijd  (Oculi)

Zie de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

Op zondag 24 maart vieren we zondag Oculi, de derde zondag in de Veertigdagentijd. De naamgeving  die “Ogen” betekent vloeit voort uit het tweede deel van zondagspsalm 25 “Ik houd mijn oog gericht op de HEER”. Wij houden de ogen gericht op God in de navolging van onze Heer. Zijn visie op vruchtbaar en vruchteloos leven horen we vanuit de klassieke tekst Lukas 13: 1-9. Die tekst zet in met één van de grote vragen van geloven en leven: die naar lijden en schuld. De zienswijze (alweer dus dat zien) van Jezus begint bij het oog hebben voor de slachtoffers. Zijn visie kan uitzicht geven, ook voor ons. Een vruchtbare viering gewenst!
Ds. A.M. Roest

9.30 uur:          ds. A.M. Roest
Ontvangst:       Greetje en Piet Feenstra
Organist:          Theo Jellema
Lector:             Joke Dijkstra
Kosters:           Jan de Vries en Mari-Joke Veenboer
Kinderdienst:    Tjitske en Annelies
Kinderoppas:    Nelly en Geert

 

 

Tweede dienst 

 

11.30 uur:        Jacobijner Noen

In de zevende Jacobijner Noen van dit seizoen is ds. Ynte de Groot uit Groningen onze voorganger; medewerking verlenen de Jacobijner cantorij en organist Peter van der Zwaag.
Het thema voor de Jacobijner Noen is dit seizoen ‘Geestkracht’: wie of wat inspireert ons, waardoor komen wij in beweging?

De dienst zelf duurt ongeveer drie kwartier, daarna is iedereen welkom in de foyer voor een kop soep en een broodje. Voor de kinderen is er oppas/kindernevendienst.

Kosters:           Siebe en Jannie de Haan