Geen kerkdiensten in de Grote Kerk tot 1 juni,

maar via deze link kunt u een videodienst volgen.

Bij de schikking van 29 maart
Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een
betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. De rode roos staat voor liefde, betrokkenheid en
leven die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge
verbondenheid (klimop).

 

Maatregel i.v.m. Corona virus met ingang van 12 maart 2020.

Van: De Kerkenraad van de wijkgemeente de Jacobijner

N.a.v. de landelijke maatregelen ten aanzien van de verspreiding van het Corona virus en het advies van de Protestantse Kerk Nederland en de Classis Fryslân heeft de kerkenraad van de wijkgemeente De Jacobijner besloten hieraan gevolg te geven.
Dit betekent dat de kerkdiensten t/m 31 mei geen doorgang kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor de ouderen activiteiten ongeacht de omvang.
Organisaties van overige activiteiten mogen zelf een afweging maken of e.e.a. doorgaat of afgelast wordt.  Zie bijgevoegde brief van de classis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ds. A. Roest, tel. 0582673450
Ds. Jan-Jaap Stegeman, tel. 0640943593
Natascha Verweij, tel. 0638891159
Betty Halma, 058 2152544 of 0637625635

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad Betty Halma

Klik hier om de derde brief van de Classis te lezen

 

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Vervalt tot 1 juni 2020 ivm corona virus

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 11.30 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen
Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper / Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2020 te zien klik hier