Viering in de Grote Kerk

Zondag 22 september 2019

9.30 uur: ds. A.M. Roest
dienst van Schrift en Tafel

11.30 uur: Jacobijner Noen

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 11.30 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen
Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2019 te zien klik hier

  Eerste dienst

Zondag  15 september
14e zondag na Trinitatis

Op deze zondag zien we in  I Samuel 19 ogenschijnlijk een politieke twist die tevens de familieloyaliteit onder spanning zet. Wie wat verder kijkt (en leest…) ontdekt dat er meer aan de hand is. Want achter deze   schijnbare familiesoap schuilt de vraag waaraan de messiaanse koning in alle gezalfd-heid heeft te voldoen. Saul, “de gewenste” raakt dat messiaanse spoor bijster. Maar hoe zal het zijn minstreel en concurrent David vergaan. En hoe zullen Davids vrouw Michal en vriend Jonathan, beiden kinderen van Saul positie kiezen? Het gaat om ijking en herijking van het leiderschap dat in Israël zich zal moeten onderscheiden van de volken rondom. En juist die kwestie van leiderschap naar bijbelse maatstaven maakt dit verhaal als vanzelf actueel en niet alleen omdat deze zondag op de derde dinsdag in september volgt.

9.30 uur            ds. A.M. Roest

Ontvangst:       Andries Koepon en Tine Bakker
Organist:          Theo Jellema
Lector:               Tine Yntema
Kosters:             Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Kinderdienst:    Esther en Marte
Kinderoppas:    Jenny en Thomas

Tweede dienst

11.30 uur:        Jacobijner Noen

In de eerste Jacobijner Noen van het nieuwe seizoen is ds Reinier Nummerdor uit Grou onze voorganger; medewerking verlenen de Jacobijner cantorij en organist Theo Jellema.

Het jaarthema voor de Jacobijner Noen is ‘Verwondering’.

 De dienst zelf duurt ongeveer drie kwartier, daarna is iedereen welkom in de foyer voor een kop soep en een broodje. Voor de kinderen is er oppas/kindernevendienst.

 

Kosters:           Siebe en Jannie de Haan