Zondag  3 december

1e Advent

10.00 uur:        ds. E.P. van der Veen (Oldemarkt)
Organist:          Peter v/d Zwaag
Lector:             Eelco Visser
Ontvangst:       Anneke en Wiebe Kamminga
Kosters:           Jan Halma en Rindert Reijenga
Er is kinderoppas.

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank in de Foyer

Livestream

De ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream.

Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt abonneren op de kerkdiensten.

De gestreamde diensten worden op Omroep Leeuwarden (voorheen omroep LEO)herhaald op:
– zondagavond 20.00 uur en
– maandagochtend 10.00 uur.

Collecten

Scan de qr-code en maak digitaal uw gift over

Collecten

Zondag 26 november

Collecte Protestantse Kerk: Pastoraat
Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373 7242 68 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Prot. Kerk, Pastoraat 26 november 2023.

 Zondag 3 december

Collecte Kerk in Actie (ZWO project – Moldaviё)

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden inzake ZWO, o.v.v. “Fryslân foar Moldavië” 3 december 2023.

Avondmaalscollecte

2e helft 2023 voor het Aanloophuis.

Het Aanloophuis Leeuwarden bestaat volgend jaar 40 jaar. Reden voor het college van diakenen om de Avondmaalscollecten te bestemmen voor het Aanloophuis.

In het Aanloophuis zijn de mensen welkom, ongeacht hun situatie, achtergrond of uiterlijk. Jong en oud, mensen mét of zonder dak boven hun hoofd, mensen met behoefte aan wat gezelligheid of zij die even op adem willen komen. Er zijn vrijwilligers aanwezig, die de rol van gastvrouw/ gastheer op zich nemen.

Straatpastor

Sinds het begin van dit jaar is het Aanloophuis ook op woensdag open. Dan kunnen mensen ook terecht voor allerlei vragen rondom zingeving of moeilijke situaties in je leven. De pastores zijn elke woensdagmiddag aanwezig. Ook voor vragen op het gebied van financiën kunnen zij met de gasten meedenken.

Activiteiten

De dienstverlening in het Aanloophuis houdt in dat er voor een klein bedrag koffie, thee, frisdrank en belegde broodjes verkrijgbaar zijn. Bezoekers kunnen biljarten, tafeltennissen, muziek maken. Maar ook gewoon een spelletje aan tafel of even een krantje lezen. Eens per maand wordt er een grotere activiteit georganiseerd. Ook zijn er op bepaalde tijden maaltijden te verkrijgen zijn. Met enige regelmaat zijn er een vieringen op zondagmiddag. Deze wordt op vrijwillige basis geleid door een pastor/ predikant. Gasten hebben de vrije keus hieraan mee te doen. Er kan indien nodig kleding en dekens uitgedeeld worden. Mensen kunnen douchen en gebruik maken van wasmachines tegen een kleine vergoeding.

Van voor en door de kerken

Tien kerken participeren in het Aanloophuis, waaronder de Protestantse Gemeente Leeuwarden en ook enige andere kerken ondersteunen deze vorm van plaatselijk diaconaat

Om het werk van het Aanloophuis ook financieel te kunnen voortzetten is uw hulp zeer welkom.

Wie helpt een handje mee?

Het Aanloophuis Leeuwarden wordt gerund door een coördinator en meer dan 100 vrijwilligers. Om alles goed te kunnen laten functioneren blijven/zijn er (meer)vrijwilligers nodig, om die rol te kunnen vervullen. Er zijn al vele tientallen medewerkers actief, maar er zijn altijd weer nieuwe mensen nodig.

Open

Het Aanloophuis is open op zaterdag 13.00 -16.00 uur – zondag van 11.00 – 16.00 uur en woensdag van 13.00 – 16.00 uur

Tot en met september elke eerste woensdag van de maand tot 19.00 uur inclusief gratis (lichte) maaltijd.

Voor meer informatie kijk op www.aanloophuisleeuwarden.nl. Voor vragen en interesse, neem contact op met: Harmke Lagerwaard, coördinator@aanloophuisleeuwarden.nl