Vieringen
zondag
18 november

 

9.30 uur: ds. A.M. Roest

19.00 uur: Avondgebed

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 12.00 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2018 te zien klik hier

Eerste dienst

 

25e zondag na Trinitatis

Op deze zondag is de leidende lezing Markus 12:38-13:2. Opnieuw een voorbeeld van wat er toe doet in de Schriften. Ook deze korte passage past goed bij alle lezingen in de laatste periode van het Kerkelijk Jaar. Een week later herdenken we de gestorvenen én is het de zondag die vanouds de naam “Christus Koning”draagt. Dat bepaalt bij beperktheid en eindigheid maar ook bij het perspectief waarin je mag leven. Wat er toe doet zijn immers juist niet de grote gebaren, maar valt af te lezen aan het leven van Jezus Christus, Gods sprekend evenbeeld. Het is alsof deze gelijkenisachtige passage rondom de offerbereidheid van de weduwe dat al voorafschaduwt. Wat klein lijkt en nietig is groot en in Gods oog in tel. Dat geeft hoop en bemoedigt ook ons.

9.30   uur:        ds. A.M. Roest

Ontvangst:       Marianne en Gerard Bron

Organist:          Theo Jellema

Kosters:           Ina Brinkman-la Roi

Kinderdienst:    Marte en Annelies

Kinderoppas:    Antsje en Aafke

Ontmoeting met koffie, thee en fris

 

 

Tweede dienst 

 

19.00 uur:Avondgebed

Dit is de laatste viering in de serie met als thema ‘vrij als vogels’.
Als dankgebed na het avondmaal klinkt regelmatig: ‘Maak ons vrij als vogels, God. U gaf ons de aarde. Wij mogen erop leven en ervoor zorgen.’ We lezen deze drie maanden over vogels in de Bijbel. Ze zijn in al hun kwetsbaarheid net als de mensen: hun Schepper draagt zorg voor ze. Hun onbezorgdheid mag ons tot voorbeeld zijn.

We lezen uit prediker en uit psalm 124, over de strik die door de vogelaar gespannen is, maar waaruit we als vogels ontkomen door ingrijpen van God. Een loflied is lied 978, ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’, waarin we zingen over de aarde als schepping van God en zijn zorg voor haar en al haar bewoners. Peter van der Zwaag zal het koororgel bespelen.

GekeBruining-Visser’