Vieringen in de Grote Kerk 

Zondag 14 juli 2019

9.30 uur: ds. Jan-Jaap Stegeman

 

19.00 uur: Avondgebed

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 11.30 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2019 te zien klik hier

Eerste dienst

 

Dienst van Schrift en Tafel                                                                                                                             

9.30 uur           ds. Jan-Jaap Stegeman

Ontvangst:       Anneke en Wiebe Kamminga  

Organist:          Peter v/d Zwaag

Kosters:           Bert Dijkstra en Gerard Gremmé

Kinderdienst:    Geen kinderdienst 

Kinderoppas:    Aafke en Janny  

 

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Tweede dienst

 

19.00 uur:        Avondgebed

Door vele geslachten heen heeft het volk Israël de woorden van de Profeten aan elkaar doorgegeven. Ze klinken door in onze dagen en kunnen nog steeds richting geven aan hoe wij in het leven proberen te staan.

Voor de maanden juli, augustus en september hebben we gekozen voor lezingen uit het Nieuwe Testament, waarin de stem van de Profeten nog duidelijk te horen is.

We lezen in dit avondgebed uit de brief van Pauls aan de Filippenzen, waarin hij oproept om te allen tijde verheugd te zijn, onbezorgd en vriendelijk. Zoals ook in het Oude Testament Jesaja al opriep om verheugd te zijn. Niet zomaar, maar in de zekerheid van Gods alomvattende zorg voor zijn schepping en wie daarin leven.

Psalm 34 verhaalt van de goedheid van de Heer voor wie hem dienen. In de lofprijzing aan hem mag de vreugde van ons doorklinken. We zingen lied 528 ‘omdat hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen’. De dichter Huub Oosterhuis haalt hier in de boodschap van Paulus aan: ‘wees verheugd, van zorgen vrij: God, die wij aanbidden is ons rakelings nabij, wonend in ons midden’.

Geke Bruining-Visser