Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 11.30 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2019 te zien klik hier

Vieringen in de Grote Kerk 

Zondag 19 mei 2019

9.30 uur: ds. Jan-Jaap Stegeman

19.00 uur Avondgebed

 

 

 

 

 

Eerste dienst

 

Zondag 19 mei

5e zondag van Pasen,

9.30 uur:          ds. Jan-Jaap Stegeman

Ontvangst:       Betty Fokkens en Eelco Visser

Organist:          Theo Jellema

Kosters:           Ina Brinkman-laRoi en Piet Feenstra

Kinderdienst:    Annelies, Lotte en Judith

Kinderoppas:    Thomas en Jannie

 

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Tweede dienst

 

19.00 uur: Avondgebed

Wij zijn de eersten niet, die te midden van de wereld om ons heen soms overmand worden door twijfel en toch willen blijven geloven en hopen tegen angst en wanhoop in.

Dat kan een troostend en bemoedigend gegeven zijn.

Daarom zijn voor deze maanden lezingen en liederen gekozen die raakpunten hebben met dit thema.

We lezen uit Johannes over Thomas, die niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Intens verdriet en grote vreugde liggen in dit verhaal dicht bij elkaar. Als lied past daar 644, ‘terwijl wij hem bewenen’ goed bij. De melodie is intiem en klein, passend bij de tekst over de hoop, die vanuit de wanhoop opbloeit.

Samen zingen we taizelied 900, ‘Nada te turbe’, waarin Gods aanwezigheid vrede brengt, en wanhoop tegengaat.

We horen orgelmuziek van Dieterich Buxtehude (1637-1707) en Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), twee componisten, weliswaar uit verschillende tijd, maar beide met prachtige kerkmuziek en orgelcomposities, die zeer geschikt zijn voor meditatieve vieringen als dit getijdegebed.

Geke Bruining-Visser