Beluister een improvisatie van Peter van der Zwaag door hier te klikken

 

 

Zondag 19 mei

Pinksteren

10.00 uur:        ds. Jan-Jaap Stegeman
Organist:          Peter v/d Zwaag
Lector:             Alex Riemersma
Ontvangst:       Maike Maurits en Nynke de Boer  
Kosters:           Hilbert Everts en Jan Halma

Er is kinderoppas
Ontmoeting bij koffie, thee en frisdrank

 

Zondag  26 mei

Trinitatis

10.00 uur:        ds. H. Vlasman (Rinsumageest)
Organist:          Peter v/d Zwaag
Lector:             Jeanet Dijkema-Reinders
Ontvangst:       Alie Kooistra en Tjitske Hofman
Kosters:           Ina Brinkman en Gerard Gremmé

Er is kinderoppas
Ontmoeting bij koffie, thee en frisdrank

Livestream

De ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream. Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt abonneren op de kerkdiensten.

De gestreamde diensten worden op Omroep Leeuwarden (voorheen omroep LEO)herhaald op:
– zondagavond 20.00 uur en
– maandagochtend 10.00 uur.

Collecten

Scan de qr-code en maak digitaal uw gift over

Zondag 28 april 2024

Collecte Kerk Missionairwerk in de Prot. Gem. Leeuwarden

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is kan dat zijn. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteuning. De collecte van vandaag is bedoelt voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL65 RABO 0373724268 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leeuwarden o.v.v. Doelcollecte Missionair werk  Leeuwarden 28 april 2024

Zondag 5 mei

Collecte Kerk in Actie – Noodhulp

Oekraïne – Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/oekraine

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Kerk in Actie Oekraïne, 5 mei 2024

Donderdag 9 mei  

Hemelvaartsdag

Diaconaal werk.

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt. In het bijzonder denken wij daarbij aan de vreemdeling in ons midden. Diaconale hulp is gericht op mens-zijn en mens-wording. Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat.
Wij vinden het de taak van de hele gemeente zich onbaatzuchtig in te zetten voor een ander en vooral daar te helpen waar geen helper is.

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Diakonaal werk (Leeuwarden) 9 mei 2024

Zondag 12 mei

Collecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
Nederland – Kerk-zijn voor en met elkaar

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden. t.b.v. Kerk in Actie Binnenlands diaconaat, 12 mei 2024