Collecten

Klik op de afbeelding en maak uw (gulle)
gift digitaal over via uw bank

Zondag 2 oktober

16e Zondag na Trinitatis

Op deze zondag lezen we uit het begin van Lukas 17. Een veelheid aan beelden komt ons tegemoet waarbij onder andere woorden als verleiding, zonde, vergeving en geloven met de kiemkracht van een mosterdzaad over elkaar heen buitelen. We zullen zien wat deze passage aan richting kan wijzen. Op deze zondag die vanouds ook getekend wordt door de verhouding van Kerk en Synagoge zullen onder meer in onze voorbeden die relaties op elkaar worden betrokken.

Ds. A.M. Roest

10.00 uur:        ds. A.M. Roest
organist:          Lucas Jan Schoonbeek
Ontvangst:       Maike Maurits en Feikje Jagersma
Kosters:           Rindert Reijenga en Piet Feenstra
Kinderoppas:    Ida

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Zondag  9 oktober

17e Zondag na Trinitatis

Op 9 oktober komen we samen om de verbondenheid met de Heer en met elkaar te vieren in een dienst van Schrift en Tafel. Op het leesrooster vinden we dan de raadselachtige passage uit Lukas 17:11-19, waarin sprake is van een tiental melaatsen in het grensgebied tussen Galilea en het gebied van de Samaritanen ( de Nieuwe Vertaling spreekt van mensen die lijden aan huidvraat). Zij komen met hun roep om ontferming bij Jezus, maar van de tien is er slechts één die na zijn reiniging dit kyrie-eleison laat overgaan in een gloria van dankbaarheid. Er valt het een en ander te ontdekken aan deze tekst. Zo is het getal van belang, evenals de positie van het Samaritaan-zijn bijvoorbeeld. Wilt u er het fijne van weten, dan komt u onder de uitleg van het Woord. Dat we vervolgens in brood en wijn de tekenen van het Koninkrijk van God mogen delen aan de Tafel van heling (in deze dienst dus in de uitleg aan de orde) en deling komt heel goed uit.

Ds. A.M. Roest

10.00 uur:        ds. A.M. Roest
Organist:          Peter v/d Zwaag
Ontvangst:       Gea en Pier Muurling
Kosters:           Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Kinderoppas:    Aafke

Livestream

De diensten zijn ook live te volgen via Livestream.

Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt abonneren op de kerkdiensten.