Vieringen in de Grote Kerk

Zondag 24 november 2019

 9.30 uur:   ds. A.M. Roest, ds Jan-Jaap Stegeman, mw. Marianne Beeke en mw. Gerda van Brug

Orde van dienst van 24 november 9.30 uur

12.00 uur Jacobijner Noen

Orde van dienst 24 november 12.00 uur

Schema van de kerkdiensten

in de Grote Kerk:

Iedere zondag om 9.30 uur, eredienst

Daarnaast is er elke maand op de:
– 1e zondag (m.u.v. juli en augustus):
cantatedienst (o.v.v AK),
aanvang 19.00 uur;
– 2e zondag: 
tweede eredienst,
aanvang 11.30 uur;
– 3e zondag: 
avondgebed,
aanvang 19.00 uur;
– 4e zondag:  Jacobijner Noen,
aanvang 11.30 uur.
Ook op de 4e zondag ( m.u.v. juli en augustus)  is er in de nabij gelegen
Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 een
Friese Vesper/Fryske Fesper, aanvang 19.00 uur.

Om alle geplande kerkdiensten in de Grote Kerk voor 2019 te zien klik hier

Zondag 24 november
23e  en laatste zondag na Trinitatis

Op deze zondag staan we  kerkelijk gezien als het ware op het scharnier van de tijd wanneer het oude Kerkelijk Jaar wordt afgesloten. De afsluiting van een cyclus van vieren het jaar rond, waarbij we de gestorvenen in het afgelopen Kerkelijk Jaar binnen de wijkgemeente De Jacobijner willen gedenken als “hen die ons zijn voorgegaan”. Hun namen zullen klinken om nooit te vergeten wie zij voor ons en voor God waren én zijn in het licht van Christus.

Dat licht, gesymboliseerd in de  Paaskaars, zal over de gedachteniskaarsen worden verdeeld ten teken van ons stellig geloof dat de dood het laatste woord niet heeft.

Bij dat alles zijn ook in samenwerking met de Cantorij weer muzikale vormen gezocht die het gevoel mogen vertolken en al uw pastores zullen aan de viering bijdragen.

In deze dienst klinkt  aansporing én bemoediging op  in de dienst van het Woord.

Dat het in alle geladenheid een goede dienst moge zijn voor Gods aangezicht!

Ds. A.M. Roest

 

9.30 uur:          ds. A.M. Roest, ds. Jan-Jaap Stegeman, Marianne Beeke en Gerda van Brug

Ontvangst:       Anneke en Wiebe Kamminga
Organist:          Theo Jellema
Kosters:           Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Kinderdienst:    Ester en Lotte
Kinderoppas:    Jenny en Thomas

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

12.00 uur:        Jacobijner Noen

In de derde Jacobijner Noen van dit seizoen is ds Cor Waringa uit Joure onze voorganger; medewerking verlenen de Jacobijner cantorij en organist Theo Jellema. Het jaarthema voor de Jacobijner Noen is ‘Verwondering’.

De dienst zelf duurt ongeveer drie kwartier, daarna is iedereen welkom in de foyer voor een kop soep en een broodje. Voor de kinderen is er oppas/kindernevendienst.

 

Kosters:           Siebe en Jannie de Haan