Ken mijn naam

namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven

Jezus, welk geheim zit er achter de naam waar niemand omheen kan?

KEN MIJN NAAM
Tentoonstelling Henk Pietersma
Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
28 mei – 10 september 2022
Tijdens de zomermaanden zijn er dit jaar in de
Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden 35
schilderijen te zien van Henk Pietersma onder de
titel ‘KEN MIJN NAAM’.

De vraag van Jezus aan zijn discipelen in
Matth.16:15 (‘Wie ben ik volgens jullie?’) bracht
Pietersma in 2017 tot de gedachte om op zoek te
gaan naar de namen die in de Bijbel aan Jezus
worden gegeven. Als antwoord op die vraag
maakte Pietersma tot 2020 een zestigtal
schilderijen naar aanleiding van de namen zoals
we die in de Bijbel tegenkomen. Namen zoals:
‘Middelaar’, ‘Alfa en Omega’, ‘Bruidegom’,
‘Vredevorst’, ‘Brood dat leven geeft’. In zijn werk
als beeldend kunstenaar werd de vraag van
Jezus indringender en heel persoonlijk: ‘Henk,
wie ben ik volgens jou?’
Door middel van de tentoongestelde schilderijen en de erbij behorende korte teksten laat
Pietersma zien waartoe die onontkoombare vraag van Jezus heeft geleid.
Opvallend is dat de titel van de zomertentoonstelling van 2018 dezelfde was als die van Jezus in
Matth. 16:15 ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Veertien kunstenaars lieten zich destijds door
deze vraag uitdagen. In die tentoonstelling waren al drie van de werken van Henk Pietersma te
zien. Sindsdien zijn de werken in Friesland niet te zien geweest, mede als gevolg van de coronamaatregelen
Van alle werken en de bijbehorende teksten is bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn Amsterdam in
2021 een boek verschenen met een inleidende tekst van Marleen Hengelaar en Henk Pietersma
zelf. Dit boek is tijdens de tentoonstelling te verkrijgen (€ 19,90).
De tekstbordjes bij de schilderijen in deze tentoonstelling vermelden behalve de titel ook de
Bijbelse vindplaats. In de kerk is een aantal Bijbels aanwezig om eventueel deze tekst in de
context te kunnen lezen. Daarnaast is op elk van deze tekstbordjes een vijfregelige reflectie
geplaatst die door Henk Pietersma zelf is geschreven als persoonlijke verbinding tussen de
schilderijen en de Bijbelse uitgangspunten. Niet bedoeld als uitleg of verklaring, maar als
prikkelende uitdaging om ook als kijker/lezer persoonlijk antwoord te geven op de vraag van Jezus:
‘Welke betekenis heb ik voor jou?’
De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zaterdag 10 september.
Op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-16.00 uur.
Op zaterdagen van 11.00-16.00 uur. Voor meer informatie:
art@henkpietersma.nl
www.henkpietersma.nl
www.kunstindegrotekerkleeuwarden.n

I