In het licht

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Jentsje Popma organiseert de Stifting Nijkleaster in samenwerking met de Commissie Kerk en Kunst van de Leeuwarder Grote of Jacobijnerekerk een overzichtstentoonstelling van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. In 2015 heeft Popma zijn atelier met al zijn werk aan Nijkleaster geschonken, een genereus gebaar…

 

In een recent vraaggesprek met Gerbrich van der Meer van het Friesch Dagblad geeft Popma aan dat het schilderij “De vlucht naar het licht” een werk is dat hem na aan het hart ligt. De Grote of Jacobijnerkerk wordt wel eens aangeduid als “de kerk van het licht”. Door het licht in de ruimte van het schip komen Popma’s kunstwerken heel goed tot hun recht.

 

Dat de tentoonstelling in een kerkgebouw plaatsvindt is niet toevallig. Volgens de kunstenaar is hij altijd met het geloof  bezig geweest. Op latere leeftijd werd hij gedoopt in de Doopsgezinde Kerk van Rottevalle.

Met dominee Else Atie Franken-Duparc (1911-2000) onderhield hij intensieve contacten. In de doopsgezinde traditie is het gebruik om bij de doop een persoonlijke geloofsbelijdenis te schrijven. Popma beloofde twee ramen te ontwerpen voor de kerk: “Dat is mijn geloofsbelijdenis”. Aan weerszijden van de spreekstoel zijn de ramen aangebracht. Op het eerste raam is Jezus afgebeeld en op het tweede de mensen die naar hem luisteren.

 

Voor de school “Het Anker” aan het Vrijheidsplein in Leeuwarden maakte Popma een Christusfiguur in een boot die de vorm van een anker heeft. Lange tijd is dit keramisch reliëf overwoekerd geweest met klimop en bij een renovatie van het gebouw is het helaas kapot gemaakt; Jentsje Popma heeft toen een nieuwe versie van Het Anker gemaakt.

 

In een nis achter het liturgisch centrum van de Grote Kerk is tussen schilderijen van schepen een draadplastiek bevestigd dat de Ark van Noach voorstelt. Het grappige tafereel toont Noach op de brug van het vaartuig met om zich heen een koe, een varken, een aap, een giraffe en een olifant.

 

Het  christelijk thema van de vis is door Popma ook nogal eens verbeeld. Vis is in het Grieks Ichthus en de letters van dit woord betekenen Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Naast de preekstoel is een grote vis te zien die Popma in opdracht van het Leeuwarder Diaconessenziekenhuis vervaardigde. Binnen de vorm van de vis is een diacones zichtbaar die een zieke verzorgt. In de glazen vitrine zijn nog een aantal kleinere vissen te bekijken.

 

In het licht van de oude Jacobijner kloosterkerk heeft het oeuvre van Jentsje Popma deze zomer een passend onderkomen gevonden. De commissie Kerk en Kunst van de Grote Kerk is verheugd met het feit dat de Stifting Nijkleaster voor de honderdste verjaardag van de kunstenaar het initiatief voor deze overzichtstentoonstelling heeft genomen. Jentsje Popma, van harte geluk gewenst!

Er verschijnt een boek over het leven en het werk van de kunstenaar onder de titel: “Jentsje Popma, kunstenaar met een missie”. Het boek is tijdens de tentoonstelling in de kerk verkrijgbaar. Prijs: € 24,90.

De tentoonstelling is geopend van 15 juni tot en met 1 oktober 2021 op dinsdag tot en met zaterdag van
13.00 uur tot 16.00 uur.
Actuele informatie kunt u vinden op de volgende websites:
www.jacobijner.nl
www.grotekerkleeuwarden.nl

www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl
www.nijkleaster.frl                                                        Commissie Kerk en Kunst Grote Kerk