VEERTIGDAGENTIJD 2023

Tentoonstelling  kunstwerken van André de Jong (1945)

Grote of Jacobijnerkerk  te Leeuwarden

Lijden, leed, geleden……

Met de doorleefde kunstwerken van André de Jong (1945) uit Broeksterwoude, in wiens achtergrond religie diep geworteld is, leven wij in deze 40 dagentijd naar Pasen toe. ‘In mijn werken keren kruisigingen altijd weer terug, met gedachten aan lijden, maar ook aan de opstanding’.

Deze tijd, waarin we denken aan het lijden dat Christus heeft doorgemaakt, maar ook aan het leed dat nu in onze wereld geleden wordt door oorlog en natuurgeweld. We kijken naar De HANDEN die André de Jong heeft verbeeld: zwarte, boze, dreigende handen. Gebalde vuisten, als een aanklacht tegen

alle onrecht en dood. De tekening van DE TORSO voelt als een uitdrukking, een bewustwording van de gekwelde mens. Het PORTRET van Christus met de doornenkroon roept grote droefenis op. Het is een expressie van overgave aan wat onomkeerbaar is.  Een groot contrast met de lichte, vlinderachtige, bijna zwevende tekeningen van de GEKRUISIGDE CHRISTUS. De zwaarte van het kruis voorbij. De tere lijnen lijken een haast troostende verbinding aan te gaan na de verschrikkingen van angst, het lijden, de dood. Zij lijken een belofte in te houden: verlossing, opstanding, levend naar het licht.
De tentoonstelling is te bezoeken in de Grote Kerk vanaf zaterdag 25 februari t/m zaterdag 15 april 2023 op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Margreet Terpstra-Andringa, Commissie Kerk en Kunst.