Adventsexpositie

Adventsexpositie

Sonja Burgerjon, beeldend kunstenaar in Leeuwarden verzorgt de adventsexpositie in de Grote of Jacobijner kerk. Deze expositie heeft alles met Advent en Kerst te maken al zie je dat als kijker misschien niet bij de eerste oogopslag. We zien geen kindje in de kribbe, geen herders en engelen.
Als we naar het werk van Sonja kijken, dan kijken we naar een ander soort werkelijkheid.

Zelf zegt Sonja Burgerjon hier het volgende over:
“ Het werk dat ik deze weken tentoonstel gaat over afscheid, hoop, loslaten en moed houden. Het zien van een lichtpuntje, hoe veel verdriet je ook hebt. Het kunnen zware onderwerpen zijn. Ik probeer ze op een lichte manier weer te geven. De werken aan de muur bijvoorbeeld zijn bootjes/doodskisten die uitgezwaaid worden…….zo kan je dat zien, maar lang niet voor iedereen is dat een vanzelfsprekend iets. Dat is de reden dat ik mijn werk nooit titels geef.
Laat iedereen het maar zo interpreteren zoals het past”.

Als we naar haar werk kijken, kunnen we onze eigen gedachten vormen. Maar hoe we kijken en wat onze gedachten ook zijn, laten we denken aan het Licht dat in deze weken van Advent en Kerst in de geboorte van Jezus tot ons komt.
“Het zien van een lichtpuntje”, daar gaat het om!

Laten we ons verwonderen en verheugen.

De expositie is van 28 november 2021 tot eind januari 2022 te bezichtigen op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Commissie kerk en kunst Grote of Jacobijner Kerk Leeuwarden.