Expositie ‘Blau yn Blau’

“Blau yn Blau”

De zomertentoonstelling in de Grote Kerk heeft de titel “Blau yn Blau” meegekregen vanwege de kleur blauw, diepblauw, die een belangrijke rol speelt in veel van de werken.
Sinds jaar en dag komt deze kleur terug in zowel schilderwerk als in grafisch werk. De drukinkt waarmee gewerkt is, komt uit een oud blik dat reeds lang dienst doet en lijkt onuitputtelijk. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het rijke bezit van de Stichting “Alde Fryske Tsjerken” in beeld te brengen.
De 55 kerken zijn allen bezocht en door middel van foto’s vastgelegd; een schitterend avontuur om al die historische plekken te verkennen. In het atelier zijn de kerken verbeeld en in linosneden omgezet. Vervolgens zijn er twaalf afdrukken gemaakt op 300 grams aquarelpapier.
Elf van de twaalf zijn daarna ingekleurd. Deze 55 hangen in volgorde van ontstaan aan de lijn in de Grote Kerk. Het bleef niet bij deze serie werken. Er ontstond de behoefte om meer te doen met de samenhang tussen al die indrukken die tijdens het proces waren ontstaan. Het heeft geresulteerd in onder andere een aantal leporelloboeken waarbij een reeks afdrukken met elkaar verbonden zijn tot een geheel. Naast dit tweedimensionale werk is er ook ruimtelijk werk te zien. Dat bestaat uit een aantal objecten van staaldraad met een inhoudelijke link naar ‘verhalen’ uit de bijbel. Zo is er bijvoorbeeld een ‘crucifix’ op een hoge blauwe sokkel maar ook een verbeelding van ‘Kaïn en Abel’ en van ‘Simson’, allen eveneens op een blauwe sokkel.
Belangrijk thema van de expositie is dat er gezocht is naar de manier waarop wij naar de dingen kijken, in hoeverre kunnen wij het onderwerp tot ons nemen, hoe dicht kunnen we bij het werk komen? Er is bijvoorbeeld gekozen voor het op hoge sokkels plaatsen van een aantal objecten. De afstand tot de beelden is bepalend voor het ondergaan ervan. Sta je dichtbij, dan kijk je er tegenop en word je als het ware heel klein. Daarentegen als je afstand neemt, wordt het beeld kleiner maar ook moeilijker te doorgronden. Hoe dicht kunnen wij als mens de dingen naderen, begrijpen en bevatten? We staan vaak met lege handen als het gaat om de grote vragen rond leven en dood. De kleine kerkjes op de terpen hebben de eeuwen doorstaan en zijn gevuld met betekenissen en maken ons klein ten opzichte van de tijd die verstreken is. Vele generaties hebben rond de kerkjes geleefd, hebben huizen en boerderijen gebouwd en na verloop van tijd weer afgebroken. Al wat bleef was de kerk met z’n dodenakker eromheen.

De tentoonstelling is te bezoeken in de Grote Kerk vanaf woensdag 7 juni t/m 
31 oktober (verlengde datum) op dinsdag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur                                                                        Kunstcommissie Grote-of Jacobijnerkerk