Kerkmuziek

Onze gemeente “De Jacobijner” hecht grote waarde aan muziek in de erediensten, zowel vocaal als instrumentaal. Zij kan een beroep doen op een eigen cantorij, op professionele musici en ze kan gebruik maken van een aantal prima instrumenten, waaronder het Müllerorgel.

Er is verscheidenheid aan diensten in de Grote Kerk en de cantorij bepaalt mede de sfeer in de verschillende diensten.  De liederen die een- of meerstemmig gezongen worden, sluiten nauw aan bij wat aan de gemeente gevraagd wordt te zingen in de eredienst. Het nieuwe Liedboek met zijn talrijke nieuwe liederen komt ruimschoots aan bod. Niet alleen heeft de cantorij een functie in een gewone eredienst, maar ook wordt medewerking verleend aan bijzondere diensten. De te zingen muziek heeft dan vaak een aparte plaats in de erediensten, zoals  liturgische responsen en antifonen rond psalmen en lezingen.

Sinds 1 april 2023
is onze organist
Peter v/d Zwaag.

Op zondag 9 april 2023 is Peter in de ochtenddienst in onze kerk in de bediening van kerkmusicus gesteld.

Wilt u meer weten van Peter, bezoek dan zijn website

Om de dienst van 9 april te bekijken klik dan hier.

Vierstem
o.l.
v. Franske van der Wal-Giesing

Zingen, verbinden en muzikaal bijdragen aan diensten is het uitgangspunt van het koor.  Het vertolkt liederen die passen in de erediensten, maar ze hebben wel een ander karakter. Het repertoire bestaat o.a.  uit, lichte muziek, anthems, carols, liederen van Iona en Thaizé-liederen. Tijdens diensten zingt de Vierstem vaak met pianobegeleiding.

Jacobijner cantorij

Onder leiding van Rianne Menardi wordt er op vrijdagavond gerepeteerd in de Waalse kerk vanaf 19.00 uur.

Nieuwe zangers zij hartelijk welkom

Rianne is in de ochtenddienst  op zondag 9 april ook in de bediening van kerkmusicus gesteld.

Om de dienst van 9 april te bekijken klik dan hier.

Voorstellen en sfeerimpressie

Ik ben Rianne, sinds januari 2022 de cantor van de Grote Kerk. Ik studeer koordirectie en kerkmuziek in Groningen en Utrecht.
Het is mijn taak om te repeteren met de cantorij en fijne, passende muziek uit te zoeken voor de cantorij. Hieronder een korte sfeerimpressie van een cantorijrepetitie.

Onderweg naar…

Het is vrijdagavond 18:09 en ik zit in de trein naar Leeuwarden. In de trein bekijk ik nog een laatste keer alle liederen. Eenmaal in de Waalse kerk in Leeuwarden aangekomen begint de repetitie met een lied, dit keer uitgekozen door Jan. Iedere keer is het weer verrassend welk lied er gekozen wordt. Ank vertelt na het lied welke leden er afwezig zijn. Daarna zingen we in en beginnen we met het oefenen van een lied voor de komende dienst. We oefenen de partijen eerst los en vervolgens samen. Af en toe wordt de repetitie onderbroken door een grappige opmerking, Vaak gemaakt door Harm of Reinder.

Daarnaast wordt er lekker gewerkt. Op een gegeven moment is het tijd voor pauze. We drinken een kopje koffie of thee (met wat lekkers!) en kletsen met elkaar. Na de pauze gaan we verder met repeteren. Meestal herhalen we repertoire waar we de vorige keer mee begonnen zijn. Rond 21:00 is de repetitie klaar. In de trein kijk ik met een tevreden gevoel en met een hoofd nog vol muziek terug op de repetitie. Er is fijn gezongen samen en de liederen voor de volgende keer gaan steeds mooier klinken. Zo gaan wij onderweg naar de volgende dienst