Per 1 januari 2020 is Gerwin Hoekstra uit Bedum vaste organist van de Grote Kerk. Meer van Gerwin kunt u vinden op zijn zijn website

Kerkmuziek

Onze gemeente “De Jacobijner” hecht grote waarde aan muziek in de erediensten, zowel vocaal als instrumentaal. Zij kan een beroep doen op twee eigen cantorijen, op professionele musici en ze kan gebruik maken van een aantal prima instrumenten, waaronder het Müllerorgel.

Er is verscheidenheid aan diensten in de Grote Kerk en elke cantorij bepaalt mede de sfeer in de verschillende diensten.  De liederen die een- of meerstemmig gezongen worden, sluiten nauw aan bij wat aan de gemeente gevraagd wordt te zingen in de eredienst. Het nieuwe Liedboek met zijn talrijke nieuwe liederen komt ruimschoots aan bod. Niet alleen hebben de cantorijen een functie in een gewone eredienst, maar ook wordt medewerking verleend aan bijzondere diensten. De te zingen muziek heeft dan vaak een aparte plaats in de erediensten, zoals  liturgische responsen en antifonen rond psalmen en lezingen.

Jacobijner cantorij o.l.v. Hendrikje van den Berg

De cantorij onder leiding van Hendrikje van den Berg is één van de kerkkoren in de Grote Kerk.
De cantorij ondersteunt de gemeentezang bij erediensten. Liederen die veelal gezongen worden zijn uit het Nieuwe Liedboek.
Het koor heeft momenteel 35 leden. Kom gerust vrijblijvend een keer kijken of meezingen.
De cantorij repeteert in de Waalse Kerk op vrijdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Voor meer informatie of opgave: Betty Osinga, tel. (058) 2 160 856.

 

Jacobijner cantorij o.l.v. Geke Bruining

De cantorij zingt graag liturgische responsen en antifonen rond psalmen en lezingen. Motetten en anthems geven kleur en verdieping aan de specifieke zondagen.

Zangers in de cantorij zijn geen professionele zangers, maar gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in het cantorijwerk en zich er graag voor inzetten de lofzang gaande te houden. Zo blijft het cantorijwerk een dienende taak in plaats van een concertant gebeuren.
Wij oefenen op woensdagavond vanaf 19:00 uur in de Waalse kerk.  

Meer

U weet niet half hoe leuk zingen is, je komt even in een andere wereld. Je schoolt je stem, je leert beter met je ademhaling om te gaan, maar bovenal het is zeer ontspannend ! Toch een kleine noodkreet: wij zitten te springen om een paar leden extra, vooral mannen met een tenorstem. Dat wil niet zeggen dat dames niet welkom zijn. Elke stem telt! Probeer het eens en ga woensdagavond vanaf 19:00 uur voor de afwisseling zingen met onze cantorij. Het mag natuurlijk eerst vrijblijvend, even de de sfeer proeven, misschien zegt u: dit had ik veel eerder moeten doen of is het toch niets voor u. Ook als u niet in de Grote Kerk kerkt, van harte welkom. Bovendien verplichten wij u niet om zondags beslist met ons in de cantorij mee te zingen, alleen als het cantorijzingen in de liturgie is opgenomen en als u er bent, dan graag.

Vierstem o.l.v. Franske van der Wal-Giesing

Naast deze cantorijen is er de “Vierstem”. Zingen, verbinden en muzikaal bijdragen aan diensten is het uitgangspunt van het koor.  Het vertolkt liederen die passen in de erediensten, maar ze hebben wel een ander karakter. Het repertoire bestaat o.a.  uit, lichte muziek, anthems, carols, liederen van Iona en Thaizé-liederen. Tijdens diensten zingt de Vierstem vaak met pianobegeleiding.

Jacobijner kerkmuziekensemble:

Het Jacobijner kerkmuziekensemble richt zich op kerkmuziek uit de klassieke literatuur, muziek die indertijd voor de liturgie geschreven is, maar tegenwoordig meestal alleen maar concertant te horen is. Klassieke missen, cantates en motetten worden weer binnen de vieringen gezongen en gespeeld, zoals oorspronkelijk bedoeld. Het Jacobijner Kerkmuziekensemble werkt drie a vier keer per jaar mee aan een dienst en staat onder leiding van Geke Bruining-Visser.