Wijkkas van De Jacobijner

De wijkkas van onze wijkgemeente ‘de Jacobijner’ is een voortzetting van de drie wijkkassen van de voormalige wijkgemeenten Adelaar-Regenboog, Fenix/Goede Herder en Rondom De Grote Kerk. Voor de gelden van de wijkkassen wordt jaarlijks in de maand mei een aparte inzamelingsactie gehouden. Verder zijn er één of twee collectes in het jaar voor ondersteuning van de wijkkas. Ook dit jaar zullen wij weer een wijkkasactie organiseren. Jaap Dijkema, ouderling/kerkrentmeester

 Bestedingen

Meer

De wijkkasgelden worden besteed aan de kosten van een groot scala van activiteiten, zoals: – Bloemen op het liturgisch centrum, die na de diensten vaak een dankbare bestemming vinden bij gemeenteleden, waarvoor onze speciale aandacht wordt gevraagd; – de kosten van het materiaal voor het liturgisch bloemschikken; – Drukwerk: de kosten voor de liturgie elke zondag; – Koffiedrinken na de zondagsdiensten; – Attenties lief- en leed bij bezoekwerk van gemeenteleden; – Vergaderkosten kerkenraad en diaconie, w.o. koffie/thee, maar ook kosten scribaat; – Abonnementen en vakliteratuur t.b.v. ambtsdragers, predikanten en kerkelijk werkers; – Speciale ouderenmiddagen in voor- en najaar, rondom Kerst en Pasen; – idem de respectievelijke  Kerst- en Paas-  en eventuele Pinksterattenties, c.q.  de bijzondere activiteiten hier om heen; – Studie en thema-avonden voor kerkleden en belangstellenden; – Audiovisuele hulpmiddelen: gebruik en onderhoud t.b.v. de erediensten en de kosten van de website; – Kerkmuziek en cantorij: muziekstukken t.b.v. de leden van de cantorij; – Geloven in Leeuwarden: in stedelijke verband dragen wij ook bij in de kosten van de Stedelijke toerustingsgids “Geloven in Leeuwarden”. U ziet het: een heel scala aan uitvoeringsactiviteiten.

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is bedoeld voor gebouwen, instrumentarium en het daarbij behorende onderhoud, maar óók het in dienst houden van professionele werkers: van kosters tot predikanten, van musici (organist en dirigent) tot kerkelijk werkers. Er komt heel wat kijken om de kerk ‘draaiende’ te houden

Anbi-status

Op de website van het Kerkelijk Bureau staat de informatie met betrekking tot de  ANBI-status van de centrale Protestantse gemeente te Leeuwarden en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leeuwarden.