Betreft: Nieuwsbrief 3 van de wijkkerkenraad van de Jacobijner wijkgemeente

Datum:

24 april 2020

 Geliefden!

 Ik loop langs de scholen, en overal hangen witte A4-tjes: ‘Wij missen jullie’. Ik zou ze ook voor de ramen van de kerk willen hangen – hoewel het dan wat vaag is wie ‘wij’ is en wie ‘jullie’. Maar hoe dan ook: ik mis jullie. Youtube is een fantastisch medium, het is mooi dat telefoons bestaan, maar het blijft toch een beetje wat melkpoeder is voor baby’s: het werkt, maar het is niet ‘the real thing’.

 

Uiteraard volgen we de richtlijnen op de voet. Al te ver vooruitkijken daarbij is lastig, hoe het in en na de zomer zal zijn is moeilijk te zeggen. Kunnen we elkaar dan weer in de Grote Kerk ontmoeten? En moet dat dan met de stoelen uit elkaar? Kunnen de gewone dingen weer opgepakt worden: gesprekskringen, koffieschenken, koorrepetities, bezoekwerk?

 

In elk geval hebben we, gezien de huidige stand van zaken, besloten tot en met Pinksteren door te gaan met de Afstands- en nabijheidsvieringen op Youtube. En voor wie liever op de tv kijkt: sinds afgelopen zondag zendt Omroep LeoMiddelse onze diensten ook uit, op zondagmorgen om 10:00u. We zijn hen zeer erkentelijk voor dit hartelijke gebaar.

 

Pastoraal gezien zou ik de woorden van onze premier willen herhalen: let een beetje op elkaar. Het is helaas nu voor ons als pastores en ook voor ouderlingen lastig om op bezoek te gaan. Dat betekent ook dat niet alle relevante informatie ons automatisch en tijdig bereikt. Schroom dus ook niet om zelf de telefoon te pakken, zeker bij urgente dingen, maar ook als u gewoon behoefte hebt aan een goed gesprek. Zoals ik afgelopen zondag ook zei, denk niet te snel: ‘die problemen van een ander zullen wel erger zijn, dus laat maar zitten.’ De ‘gewone’ pastorale zorg kan wat ons betreft gewoon doorgaan, en is daarbij uw eigen initiatief nog belangrijker dan anders.

 

De komende weken zijn ds. Roest, mw. Beeke en ik afwisselend met verlof. Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u voor dringende zaken contact opnemen met scriba Betty Halma, zij is op de hoogte van de vervangingsregeling.

 

Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd: houd moed, heb lief! Met hartelijke groet, Jan-Jaap Stegeman

 

Alle vieringen zijn te beluisteren via internet http://tiny.cc/jacobijner. Ook onze eigen website www.jacobijner.nl biedt toegang tot deze nabijheid.

 

De vieringen worden ’s morgens om 08.00 op internet en onze website gezet.

 

Via LEO Middelsé is de uitzending om 10.00 uur: bij Ziggo is het kanaal 36; bij KPN is het kanaal 1329; bij Telfort ADSL is het kanaal 564; bij Telfort Glasvezel is het kanaal 1329 of deze pagina van LEO Middelsé : https://leomiddelse.nl/zenderinformatie/

 

Website

 

Via onze website www.jacobijner.nl zal de kerkenraad u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. vieringen en andere voor u belangrijke zaken.

 

Diaconaat

 

Als christelijke gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente, vooral aan diegenen die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt in deze verwarrende tijd. Diaconale hulp is gericht op mens-zijn en mens-wording. Wij willen helpen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij onze medemens centraal staat.

Indien diaconale hulp nodig is kunt u mailen: scriba@jacobijner.nl

 

Tot slot

Houd moed, pas op jezelf en op elkaar. Wees anderen extra nabij waar en wanneer dat kan.

 

Namens de wijkkerkenraad

Betty Halma, scriba


Nieuwsbrief nr. 2 van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente ‘de Jacobijner’

Datum: 8 april 2020

Stille hoop

Ik schrijf deze woorden aan het begin van de Stille Week. Normaal een tijd van uiterste bezinning en stille inkeer waarin we, bijna tegen ons gevoel van realiteit in, hopen op Pasen. Een week die ons toeleidt naar het onvoorstelbare: dat een op het oog doodlopende weg en een doorkruist leven het laatste woord niet heeft. Dit jaar van Corona heeft die stilte nog een heel andere kant. Het is stil in de straat, niet vanwege bezinning, maar vanwege ontzetting. Ons samenleven wordt in het hart getroffen. Economische bedrijvigheid valt vrijwel stil en “social distancing” (zeg maar afstand houden van elkaar) heeft de maat van anderhalve meter iconisch gemaakt. We leven in een onwezenlijke en ontwrichtende sfeer. De lente breekt aan, maar mensen zijn bang. Alles ontregeld, daar kan vrijwel niemand goed tegen. Het is stil, méér dan een week. En die stilte is voorlopig niet voorbij. Dat is één kant. En dan is er ook die andere. Zoals vaker in tijden van crisis. Mensen worden vindingrijk, er komen initiatieven. Virtuele schouderklopjes hier en daar. Ook ons bereiken ze via een kaartje of email. Dat zijn kostbare momenten. En de afgedwongen sociale afstand wordt ook op andere manieren overbrugd in talloze gebaren naar elkaar, in het bijzonder naar de kwetsbaarsten onder ons. En dat doet goed. Dan blijken we in ons land ten diepste tóch niet een verzameling van 17 miljoen individuen te zijn, maar blijkt de gemeenschapszin dieper te wortelen dan wel werd gevreesd. Er is een vruchtbare onderlaag van waaruit het gevoel van samen te leven en op elkaar betrokken te zijn nu aan de oppervlakte komt. En dat zou je in alle vervreemding van deze dagen en in alle aangevochtenheid best een uniek Paasgevoel mogen noemen. Zoals ooit de leerlingen van Jezus na zijn executie alleen nog maar doodsheid leken te kunnen ervaren en er tóch een onvoorstelbaar maar -gezien de getuigen- volstrekt gelooflijk en geloofwaardig bericht van leven kwam. Een bericht dat doodsheid wordt doorbroken. Dat er licht in het duister zal zijn. Dat de Eeuwige zijn daden van bevrijding stelt tégen de keer van het noodlot. Laten we ons in deze bizar stille tijden daaraan spiegelen. Want het is niet alleen stil om ons heen, het is ook de hoogste tijd om als niet eerder te haken naar hoop. We zijn als zelden tevoren toe aan Pasen.                 Ds. A.M. Roest

 

Ook in de Stille Week zijn er afstand & nabijheidsvieringen vanuit de Grote Kerk. Witte Donderdag wordt de viering verzorgd door ds. Jan-Jaap Stegeman.

 

Goede Vrijdag verzorgt ds. A.M. Roest de viering en de viering van Stille Zaterdag wordt geïntegreerd in de viering van Paasmorgen waar beide predikanten zullen voorgaan.

In deze vieringen wordt het orgel bespeeld door Gerwin Hoekstra en de zang wordt verzorgd door het Jacobijner muziekensemble.

Ook de Evensong op Paasmiddag wordt uitgezonden. Koor is Schola Liturgica Leeuwarden in een kleine bezetting. Organist: Gerwin Hoekstra en lector: Ina Brinkman-la Roi. De liturgie van de Evensong staat op onze website.

Alle vieringen zijn te beluisteren via internet http://tiny.cc/jacobijner. Ook onze eigen website www.jacobijner.nl biedt toegang tot deze nabijheid.

De vieringen worden ’s morgens om 08.00 op internet en onze website gezet, behalve de Evensong die wordt op zondagmiddag om 14.30 uur op internet en de website gezet.

Website
Via onze website www.jacobijner.nl zal de kerkenraad u op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. vieringen en andere voor u belangrijke zaken.

Tot slot
Deze Stille week en Pasen zullen anders worden beleefd dan we gewend zijn. In de Franse kloostergemeenschap Taizé wordt vaak de canon gezongen: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”. Laten we lichtende vuurtjes voor elkaar blijven ontsteken, als troost en als teken van trouw en verbondenheid.

Houd moed, pas op jezelf en op elkaar. Wees anderen extra nabij waar en wanneer dat kan.

Van Solidair Friesland ontving ik een A4-tje om lichtpuntjes in de duisternis te maken. Als bijlage bijgevoegd voor de kinderen.

Namens de wijkkerkenraad,
Betty Halma, scriba

 

 

Bijlage:

LICHTPUNTJES IN DE DUISTERNIS

We kunnen nu allemaal wel een lichtpuntje gebruiken. Maak een lichtpuntje voor thuis of voor de buren  of voor opa en oma of voor iemand die nu alleen thuis is… of voor je vader of moeder of anderen die je helpen met je huiswerk….…of voor iemand die nu niet kan  werken…of voor iemand die nu extra lang en extra hard moet werken…of voor……….

 

 Hoe kun je dat doen?

Zoek een glazen potje waar bv groente in gezeten heeft. Maak het goed schoon. Dit potje of potjes kun je versieren met papier, zorg dat er licht doorheen kan komen. Bv: Scheur kleine stukjes en plak die op de buitenkant van het glas of plak stickers op het glas. Je kunt het ook versieren met nagellak in allerlei kleurtjes. Doe er een waxinelichtje of een ledlichtje in, zet het voor het raam en doe het vanavond nog aan!

Iedereen kan elke dag meedoen

Deze lichtjesactie is van mensen voor mensen. Iedereen kan meedoen. Soms is er zelfs een extra aanleiding om een lichtje op te steken. Er zijn veel religieuze momenten, feesten en periodes die bij uitstek momenten zijn om die lichtpuntjes te laten zien.

 Geef je lichtpuntje door!

Maak er een mooie foto van als het kaarsje of lampje brandt. Of maak een kort filmpje als je het potje aan het versieren bent of als je het lichtje aansteekt.  Je kunt het doorgeven aan cdoelman@solidairfriesland.nl

Dan komt het op Facebook en Instagram. En laat het ons ook via dit adres weten als je een mooie tekst weet of een mooi voorbeeld van hoe mensen elkaar helpen. Ook die lichtpuntjes kunnen we goed gebruiken!

 Zorg dat jij zo’n lichtpuntje bent!