Het Adelaar-Regenboog Hûs

Toen in 2012 de Adelaarkerk werd gesloten en de kerkdiensten voortaan in de Grote Kerk werden gehouden is in de wijk Bilgaard gezocht naar een plek waar gemeenteleden van de toenmalige Adelaar-Regenboogwijk elkaar door de week konden ontmoeten.

Dankzij enkele legaten en financiële acties was het mogelijk het rijtjeshuis De Fennen 348 aan te kopen.

Meer

De begane grond is met een grote huiskamer en een keuken geschikt gemaakt voor gebruik door plm. 20 personen en de bovenverdieping is met een eigen opgang geschikt gemaakt voor verhuur. Het is de bedoeling dat in dit huis plaats is voor kleinschalige, laagdrempelige toekomstgerichte vormen van kerkzijn. Zo is er elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie, heeft ds. Roest op dinsdagmiddag van 12.30-14.00 uur zijn inloopspreekuur en is er op woensdagavonden om 19.00 uur een korte Midweekviering. In het maartnummer van Woord en Weg (een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland)is een artikel geschreven over deze vieringen. Een keer in de veertien dagen is er op woensdagmiddag breien voor een goed doel. Verder worden er door verschillende kerkelijke en maatschappelijke groepen vergaderingen of bijeenkomsten gehouden. Ook worden regelmatig leerhuiskringen georganiseerd. Deze plek is inmiddels allang niet meer alleen bedoeld voor gemeenteleden in Bilgaard, maar kan door commissies of groepen van de hele wijkgemeente de Jacobijner worden gebruikt. Er zijn keukenvoorzieningen, er is een beeldscherm aanwezig en ook is er wifi. Zoekt u voor een kleine groep of vergadering een ruimte, dan kunt u contact opnemen met Maike Maurits (m.maurits1948@kpnmail.nl).

De begane grond is met een grote huiskamer en een keuken geschikt gemaakt voor gebruik door plm. 20 personen en de bovenverdieping is met een eigen opgang geschikt gemaakt voor verhuur.

In dit huis plaats is voor kleinschalige, laagdrempelige toekomstgerichte vormen van kerkzijn.

Zo is er:
*  elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie,
*  heeft ds. Roest op dinsdagmiddag van 12.30-14.00 uur zijn inloopspreekuur en is er op,
*  woensdagavonden om 19.00 uur een korte Midweekviering.

In het maartnummer van Woord en Weg (een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland)is een artikel geschreven over deze vieringen

Een keer in de veertien dagen is er op woensdagmiddag breien voor een goed doel. Verder worden er door verschillende kerkelijke en maatschappelijke groepen vergaderingen of bijeenkomsten gehouden. Ook worden regelmatig leerhuiskringen georganiseerd.

Deze plek is inmiddels allang niet meer alleen bedoeld voor gemeenteleden in Bilgaard, maar wordt ook door commissies of groepen van de hele wijkgemeente de Jacobijner worden gebruikt. Er zijn keukenvoorzieningen, er is een beeldscherm aanwezig en ook is er wifi.

Zoekt u voor een kleine groep of vergadering een ruimte, dan kunt u contact opnemen met Maike Maurits (m.maurits1948@kpnmail.nl).