De kerk waar iedereen er mag zijn

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel. Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof. We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.
We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

  

Brief van de Classispredikant nr. 1 2024

Onze classis predikant Riemer Praamsma stuurt...

Geandewei/Jacobijner nr 07 2024

Klik hier om het laatste nieuws uit de...

Beeldmeditatie Pasen

  ArtWay beeldmeditatie Pasen www.artway.eu...

Mediteren op een bijbelgedeelte

Mediteren op een bijbelgedeellte Altijd al...

Agenda

Klik op het evenement voor meer info.

‘Jubilerend Aanloophuis nog altijd een fijne plek’ kopte Huis aan Huis Leeuwarden krant .
Het Aanloophuis van de kerken viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.
‘Samen vieren 40 jaar Warmhartigheid’

Jubileumkrant

De lijdenstijd in zwart-wit

De tentoonstelling in  de Grote Kerk is geopend op de zaterdagen 13, 20 en 27 april geopend van 13.00 – 16.00 uur 

De expositie in de Veertigdagentijd staat in het teken van de lijdende mens. In zwart-wittonen heb ik figuren afgebeeld die slachtoffer zijn van een wrede dood, die treuren om het gemis van een geliefde, die een aanklacht indienen tegen geweld en onrecht, die hun handen ten hemel heffen met de vraag: waarom.

De Veertigdagentijd handelt over de lijdenstijd van Jezus die talloze kunstenaars heeft geïnspireerd om – zonder vergoddelijking – iets uit te drukken van zijn mens-zijn. De menselijke conditie van geboren zijn, van betekenis geven, van kwetsbaar en uiteindelijk sterfelijk zijn staat daarin centraal.

Twee afbeeldingen zijn een fotografische bewerking van een originele Sumi-e schildering van mijn hand. Het Japanse Sumi-e is een kunstvorm waarin met verschillende penselen wordt geschilderd met zwarte inkt in talloze verschillende schakeringen. Sumi-e heeft een Zenboeddhistische achtergrond en draait om de kunst van het weglaten. Het is in beginsel een meditatief proces waarbij in één penseelstreek voor elke toets een inktschildering vervaardigd wordt op rijstpapier.

De overige werken bestaan uit een combinatie van acryl- en olieverf, inkt, papier en zand. Een aantal werken passen qua materiaal en kleur prachtig op de oude muren van de monumentale kerk.

Kunstwerken in brede zin, te weten schilderingen, beeldhouwwerken, teksten (ook Bijbelteksten) en muziek zijn altijd een interpretatie van de werkelijkheid door de kunstenaar, die een dialoog aangaat met de toeschouwer. Kunst is principieel multi-interpretabel en daarin is misschien de hoop gelegen, de hoop op een nieuwe blik, een andere zienswijze.

Tot slot wil ik eindigen met een citaat van de kunstenaar Brancusi, die in mijn ogen prachtig verwoordt wat kunst in essentie kan zijn. Het geeft misschien een antwoord op de vraag waarom de mens een schepper is.

Kunst vertegenwoordigt geen ideeën maar brengt ze voort. Een waar kunstwerk komt intuïtief tot stand zonder van tevoren uitgedachte beweegredenen, omdat het zelf de beweegreden is en men daarvan vooraf geen rekenschap kan afleggen.

Constantin Brancusi (1876-1957)

Hilde Hoving             www.hildehoving.nl

 

Bezoek ons

Grote of Jacobijnerkerk
Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden
058- 2128313
info@grotekerkleeuwarden.nl