Ken mijn naam

namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven

Jezus, welk geheim zit er achter de naam waar niemand omheen kan?

Is het zijn gedrag, zijn het de bijzondere denkbeelden, de wonderen, zijn kruisiging, zijn opstanding? Jezus streefde niet naar een heldenstatus. Toch inspireerde zijn naam door de eeuwen heen tot navolging.

Ook onze westerse geschiedenis kan niet los gezien worden van zijn geestelijke impact. Zijn volgelingen stichtten kloosters en kerken als centra van praktische en intellectuele ontwikkeling. Zonder kloosters geen universiteiten, geen ziekenhuizen of andere gezondheidszorginstellingen, geen sociale voorzieningen. Geen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en geen Internationaal Strafhof. Het gedachtegoed van Jezus ligt aan de basis van geestelijk hoogwaardige wereldverandering.

In deze tijd zien we echter, mede als gevolg van ontkerkelijking en geestelijke vervreemding, de naam van Jezus steeds verder uit het dagelijks leven verdwijnen.

Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat in zijn schilderijen op zoek naar  bronnen achter de namen van Jezus. Karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament en bij Jezus’ tijdgenoten in het Nieuwe Testament. Met zijn schilderijen en vijfregelige bespiegelingen geeft Pietersma opnieuw reliëf aan de namen van Jezus.

 Zelf zegt Henk Pietersma over de tentoonstelling in de Grote Kerk van Leeuwarden: “In de expositie zijn een vijfentwintigtal werken te zien, gemaakt naar aanleiding van de namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven. Als Jezus aan zijn leerlingen vraagt: ”Wie zeggen de mensen dat ik ben?” (Marcus 8 : 27) wil Hij weten hoe er over hem gedacht wordt. De vraag die Hij meteen daarna stelt, prikkelde mij persoonlijk: “Wie ben ik volgens jou?” Op deze indringende vraag geef ik antwoord met behulp van mijn schilderijen en de woorden die ik er als reflectie aan toevoegde. De veelheid aan betekenissen die in de Bijbel aan de mens Jezus werden gegeven is groot. Steeds weer een ander perspectief. De naam Jezus is,  voor wat mij betreft, een naam om bij stil te staan, een naam die roept om verbeelding, juist in deze tijd.

De tentoonstelling is te bezoeken:

vanaf zaterdag 28 mei tot en met zaterdag 10 september.

Op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 -16.00 uur.

Op zaterdagen van 11.00 -16.00 uur.
www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl          
   Commissie Kerk en Kunst wijkgemeente De Jacobijner