Collecten

Klik op de afbeelding en maak uw (gulle)
gift digitaal over via uw bank

Bij de diensten

Kijk hier voor alle volgende diensten in de Grote Kerk

De diensten zijn ook te volgen via Livestream YouTube kanaal http://tiny.cc//jacobijner
Kijk verder op www.jacobijner.nl

De diensten worden elke zondagavond op omroep LEO uitgezonden om 20.00 uur en 21.30 uur.

———————————————

Zondag 16 januari
2e zondag na Epifanie
Oecumenische dienst

11.00 uur:        ds. J-J. Stegeman en pastor B. v/d Wal
Organist:          Lucas Jan Schoonbeek
Kosters:              Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Kinderoppas:    Fimke en Janny

Zondag 23 januari
3e zondag na Epifanie

Ik schrijf de kopij voor dit nummer van Geandewei op één van de eerste  dagen van het nieuwe jaar. Gewoonlijk is dat het moment dat mensen –al dan niet met een wat katterig gevoel-verzuchten: “Zo, de feestdagen zijn weer voorbij”. En in zekere zin hebben ze gelijk waar het gaat om het doorsneebestaan, geregeerd door kalender en agenda.

In de kerk ligt dat evenwel anders. Om te beginnen natuurlijk omdat het helemaal geen verzuchting is, die feestdagen. Juist in tijden van beperking hebben we dat in ons op afstand nabij vieren van de erediensten in de afgelopen weken heel anders  kunnen ervaren. Door de inzet van velen, organisatorisch, muzikaal en op wat voor wijze dan ook heeft het, ondanks alle beperkingen,  werkelijk feestelijk kunnen zijn. Het was een vreugde dat samen voor Gods aangezicht te delen.

Geen verzuchting over voorbije feestdagen dus, wat mij betreft. Maar ook op een andere wijze zijn kerkelijk gezien de feestdagen niet voorbij. In deze lichte weken na Kerst komt het feest van Gods bemoeienis met ons aardse bestaan immers pas echt op gang en de zondagen vanaf Epifanie getuigen daarvan.

Zo gaan de feestdagen door. Vierend Gods helende heil. Op zondag 23 januari mogen we alweer de derde zondag van Epifanie vieren.  Na het openbaar worden  van Christus(zijn “epifanie”) zijn we getuige geweest van zijn doop en daarmee van zijn met ons gelijk worden.

Centraal in deze weken staat de vereenzelviging van de Heer met de mensen tot wie hij gezonden is en dat vanaf zijn eerste optreden. Daarbij valt hem be-Geestering van Godswege ten deel. In diezelfde  in-Spiratie mogen wij delen. De leidende lezing voor 23 januari vindt u in Lukas 4: 14-21. Daar gaat het over de “intreepreek” van de Heer in de synagoge te Nazareth. Dat levert gemengde reacties op en zo resoneert gelijk aan het begin van zijn werkzame leven het kruis al mee.

Ds. A.M. Roest

10.00 uur:        ds. A.M. Roest
Organist:          Lucas Jan Schoonbeek
Lector:             Tine Yntema
Kosters:           Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Kinderoppas:    Jenny

 

12.00 uur: Jacobijner Noen,  Deze dienst gaat niet door.