Pastores-team

Het pastores-team, verantwoordelijk voor het professioneel pastoraat in de wijkgemeente. In onze wijkgemeente zijn een kerkelijk werker en 1 predikant (1 predikant vakant) werkzaam. Zij voeren de taken uit in gezamenlijkheid, maar zijn wel verbonden aan een bepaald gedeelte van de grote wijkgemeente.
Contact: via scriba@jacobijner.nl

Sector A:  Vakant

Sector B: Pastor, drs. Gerda van Brug
Gemeenteleden in Swettehiem en in de Postcodegebieden 8917 en
8921 t/m 8941 en gemeenteleden 60+ in sector C

Sector C: Pastor, ds. J-J Stegeman.
Gemeenteleden in de Postcodegebieden 8912, 8913, 8914, 8916,
8919 en de adressen buiten Leeuwarden.

Kerkelijk Werker

drs. G. van Brug
E. Gvbrug@gmail.com
T. 0611628622

Predikant

Ds. J-J. Stegeman,
Mr. P.J. Troelstraweg 67,
8916 CM Leeuwarden
Voor gemeenteleden in de postcodegebieden 8911, 8912, 8913, 8914, 8916, 8919
T. 06-40943593
E. jj.stegeman@jacobijner.nl
Op woensdag is mijn vrije dag