Pastores-team

Het pastores-team, verantwoordelijk voor het professioneel pastoraat in de wijkgemeente. In onze wijkgemeente zijn een kerkelijk werker en 2 predikanten werkzaam. Zij voeren de taken uit in gezamenlijkheid, maar zijn wel verbonden aan een bepaald gedeelte van de grote wijkgemeente.

Kerkelijk Werker

Vakature

Predikant

Ds. A.M. Roest,
Troelstrapark 26,
8918MA Leeuwarden
Voor gemeenteleden in de postcodegebieden 8918, 8915 (m.u.v. Swettehiem)
T. 058-2673450
E. aroest@jacobijner.nl
Keukentafel(inloop)spreekuur: elke dinsdag 12.30-14.00 in Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348

Predikant

Ds. J-J. Stegeman,
Mr. P.J. Troelstraweg 67,
8916 CM Leeuwarden
Voor gemeenteleden in de postcodegebieden 8911, 8912, 8913, 8914, 8916, 8919
T. 06-40943593
E. jj.stegeman@jacobijner.nl
Op woensdag is mijn vrije dag