De Jacobijner Cantorij zoekt zangers!

De Jacobijner Cantorij zoekt zangers! Onder de bezielende leiding van Rianne Meinardi verleent de Jacobijner Cantorij regelmatig medewerking aan diensten in de Grote of Jacobijner Kerk. Ter ondersteuning van de gemeentezang wordt uit het Liedboek gezongen, bekend maar...

Klimaattafel een nieuwe website

De kerk in actie voor het klimaat De protestantse wijkgemeenten in Leeuwarden, De Jacobijner- of Grote Kerk, De Fontein en De Schakel, hebben samen het initiatief genomen voor een klimaatwerkgroep. Deze groep is ontstaan uit zorg over het veranderende klimaat en het...

Wijkbericht uit Geandewei 10

Klik hier voor het wijkbericht Ons kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, de ‘Geandewei’ (gaande weg)  komt in principe elke twee weken uit. Daarin kunt u de kerkdiensten vinden die in de verschillende kerken worden gehouden. Naast 5...

Beeldmeditatie

ArtWay beeldmeditatie 1 mei 2022  www.artway.eu Golgota, Auschwitz en het probleem van het kwaad   door Victoria Emily Jones   God in Auschwitz en Auschwitz in de gekruisigde God – ziedaar de basis voor een echte hoop die de wereld zowel omarmt als overwint en de...